Ägarrapporten

AMF är ägare i ett stort antal bolag. I vissa har vi stora möjligheter att påverka, och i andra äger vi bara en liten del. Men det är alltid viktigt för oss att vara aktiva. Därför är vi representerade i valberedningar, deltar i bolagsstämmor, för dialoger och har löpande kontakt med våra viktigaste innehavsbolag. På det sättet kan vi bidra till bolagens långsiktiga värdeskapande och se till att våra sparare får bra tjänstepensioner. I vår årliga ägarrapport kan du läsa mer om vårt ägararbete.

Porträtt Tomas Flodén
Genom att vara aktiva och uthålliga ägare hjälper vi bolagen skapa långsiktigt värde.

Senaste ägarrapporten

Ägarrapport 2024