Styrande dokument

AMF strävar alltid efter att leverera så bra tjänstepensionslösningar som möjligt. Men det räcker inte. AMF ska bedriva verksamheten med en hög affärsmoral och med omtanke om samhälle, människor och miljö.

AMFs verksamhet styrs utifrån en rad policies och riktlinjer. Nedan har vi samlat ett urval av våra styrdokument. Flera av dem anger riktningen för vårt hållbarhetsarbete som går att läsa mer om här. 

Styrelsens regler om ansvarstagande och hållbarhet

Styrelsens regler för hantering av etiska frågor

AMFs policy för hållbarhet i placeringsverksamheten

AMFs skattepolicy

AMFs ägarpolicy

AMFs policy för likabehandling

AMFs ersättningspolicy

AMFs uppförandekod för leverantörer