Potential i Asien Stilla havet

Henrik Oh förvaltar AMF Aktiefond Asien Stilla havet. Ungefär 35% av kapitalet är investerat i Japan. Andra stora marknader är Hong Kong/ Kina, Australien, Sydkorea, Taiwan och Indien.

2020-11-20

Berätta lite om AMF Aktiefond Asien Stilla havet

– Aktiefond Asien Stillahavet investerar på tolv börser i Asien Stilla havsområdet. Tonvikten ligger på Japan och Kina/Hong Kong där totalt ca 60–65 procent av kapitalet är investerat. Andra stora marknader är Australien, Taiwan, Indien och Sydkorea. Totalt består fonden av cirka 95 bolag jämfört med index som har cirka 570 bolag. Ett par gånger per år reser jag och träffar bolag, analytiker och mina kontakter runt om i Asien Stilla havet.

Hur ser hållbarhetsarbetet ut för fonden?

– Arbetet med hållbarhetsfrågor har under de senaste åren intensifierats och tydligare integrerats i förvaltningen av Asien Stillahavsfonden. I förvaltningen har jag arbetat medvetet med att välja in bolag som har kommit längre i sitt hållbarhetsarbete inom respektive bransch vad gäller miljö, sociala frågor och bolagsstyrning. För detta använder vi oss av referensindexet MSCI ESG Leaders. Vi använder oss även av externa analysföretag som stöd vid investeringsbesluten. Fondens investeringar håller en hög nivå avseende hållbarhet vilket bland annat reflekteras genom Morningstars fina betyg på fem av fem hållbarhetsglober*.

Fondutbud och kurser

Är det inte problematiskt att hantera en Asien Stillahavsfond från AMFs kontor i Sverige?

– I dagens globaliserade värld är informationsflödet så snabbt och globalt att det inte är något problem. I vissa fall underlättar det faktiskt eftersom vi slipper det dagliga bruset. De bolag vi äger, de äger vi långsiktigt. Vi letar efter bolag som år efter år blir starkare inom sin bransch.

Vilka är kriterierna när du investerar?

– Jag letar efter bolag som har en unik produkt eller tjänst och där konkurrensen från andra aktörer är låg. Bolaget ska också bli starkare och starkare för varje år i sin bransch. Andra kvalitetsmått som jag söker hos bolagen är fokus på avkastning på eget kapital, att bolagen har en stark balansräkning och att värderingen är attraktiv.

Varför tycker du att man ska spara i AMF Aktiefond Asien Stilla havet

– Asien Stilla havet är en dynamisk region och utvecklingen för regionen förväntas vara långsiktigt god. Det kommer att bli nedgångar som följs av uppgångar under resans gång. Vägen till att ekonomierna blir starkare är inte rak. Det finns många problem på vägen som ska lösas. Med en starkare ekonomi och god tillväxt i regionen finns det många bolag som har goda förutsättningar att få ta del av den tillväxten. Flera av bolagen förväntas bli framgångsrika globalt.


* Hållbarhetsbetyg från det oberoende fondutvärderingsföretaget Morningstar per 2020-09-30

Syftet med informationen ovan är att ge en allmän information och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationsbroschyr och faktablad.