Våra för­valtare

Vi är ett tiotal personer som jobbar i AMFs förvaltningsteam. Vår målsättning är att med god riskspridning på lång sikt uppnå en avkastning som något överstiger sitt jämförelseindex, utan att ta alltför stora risker.

Anders Fagerlund

Anders Fagerlund, förvaltare AMF

Ansvarig förvaltare för AMF Aktiefond Europa.

Portföljförvaltare hos AMF sedan 2007. Aktieanalytiker och Executive Director på schweiziska banken UBS i London, Frankfurt och Stockholm 1995-2006, med fokus på europeiska verkstadsbolag.

Kvartalskommentar för AMF Aktiefond Europa

Intervju med Anders Fagerlund

AMF Aktiefond Europa


Angelica Hanson

Angelica Hanson, förvaltare AMF

Ansvarig förvaltare för AMF Aktiefond Småbolag.

Fondförvaltare AMF Aktiefond Småbolag sedan 2006.Tidigare förvaltare hos Nordea Investment Management 2004-2006. Dessförinnan förvaltare Trevise Kapitalförvaltning 1999-2004. Institutionsmäklare Matteus 1995-1998 och finansanalytiker Robur 1989-1995.

Kvartalskommentar för AMF Aktiefond Småbolag

Intervju med Angelica Hanson

AMF Aktiefond Småbolag


Björn Lind

Björn Lind, förvaltare AMF

Ansvarig förvaltare för AMF Aktiefond Världen, AMF Balansfond och AMF Aktiefond Global.

Portföljförvaltare Arbor Asset Management 2008-2011, SEB/Trygg Hansa 1997-2008 och Nordbanken/Carnegie 1988-1996. Dessförinnan aktieanalytiker på Carnegie fondkommission och Öhman fondkommission 1983-1988.

Kvartalskommentar för AMF Balansfond

Kvartalskommentar för AMF Världen

Kvartalskommentar för AMF Global

Intervju med Björn Lind om AMF Balansfond

Intervju med Björn Lind om AMF Aktiefond Global

AMF Aktiefond Världen

AMF Balansfond

AMF Aktiefond Global


Johan Moeschlin

Johan Moeschlin, förvaltare AMF

Ansvarig förvaltare för AMF Räntefond Lång, AMF Räntefond Kort, AMF Räntefond Mix och AMF Företagsobligationsfond.

Ränteförvaltare hos AMF sedan december 2013. Tidigare på Riksbanken som förvaltare av obligationsportföljer inom valutareserven och till viss del guldreserven 2004-2013. Dessförinnan ansvarig för valuta- och likviditetshantering 2001-2004 på Riksbanken. Tidigare egen verksamhet med förvaltning av svenska aktier.

Kvartalskommentar för AMF Räntefond Lång

Kvartalskommentar för AMF Företagsobligationsfond

Intervju med Johan Moeschlin

AMF Räntefond Lång

AMF Räntefond Kort

AMF Räntefond Mix

AMF Företagsobligationsfond


Henrik Oh

Henrik Oh, förvaltare AMF

Ansvarig förvaltare för AMF Aktiefond Asien Stilla havet och AMF Aktiefond Tillväxtmarknader.

Förvaltare på AMFs Asienförvaltning sedan 2007. Förvaltare på AMF sedan 2001. Tidigare institutionsmäklare på HQ Fondkommission och förvaltare private equity på Alecta (SPP) Kapitalförvaltning.

Kvartalskommentar för AMF Aktiefond Asien Stilla havet

Kvartalskommentar för AMF Aktiefond Tillväxtmarknader

Intervju med Henrik Oh om AMF Aktiefond Asien Stilla havet

Intervju med Henrik Oh om AMF Aktiefond Tillväxtmarknader

AMF Aktiefond Asien Stilla havet

AMF Aktiefond Tillväxtmarknader


Tomas Risbecker

Tomas Risbecker, förvaltare AMF

Ansvarig för AMF Aktiefond Sverige.

Tidigare ansvarig för Sverigeförvaltningen på Handelsbanken 2010-2013. Grundare av WR Capital AB 2006-2010 samt ansvarig fondförvaltare av specialfonden WR Norden. Arbetade som förvaltare av Småbolag Sverige, Småbolag Norden och Nordenfonden på Swedbank Robur AB 1999-2006. Dessförinnan förvaltare av Småbolag Norden på Handelsbanken 1997-1999 och ansvarig för diskretionära mandat på Fischer Partners Fondkommission 1994-1997.

Kvartalskommentar för AMF Aktiefond Sverige

Intervju med Tomas Risbecker

AMF Aktiefond Sverige


Ulf Alexandersson

Ulf Alexandersson, förvaltare AMF

Ansvarig för AMF Aktiefond Nordamerika.

Portföljförvaltare och trader hos AMF Fonder sedan 2015. Trader, valutaförvaltare och analytiker hos AMF Fonder sedan 2011. Portföljanalytiker hos AMF sedan 2006.

Kvartalskommentar för AMF Aktiefond Nordamerika

Intervju med Ulf Alexandersson

AMF Aktiefond Nordamerika

Riskinformation om fondsparande

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationsbroschyr och faktablad.