AMF startar ny fond – AMF Företagsobligationsfond

Den nya räntefonden kommer att vara tillgänglig för både kunder med sin tjänstepension i en fondförsäkring hos AMF, och för dem som vill köpa fonden för vanligt fondsparande.

Fonden kommer i huvudsak att investera i värdepapper och finansiella instrument från företag med hög kreditvärdighet med en genomsnittlig bindningstid upp till ett år. Som korträntefond kan den ta något högre risk och därmed öka möjligheten till en bättre avkastning, samtidigt som den är trygg för sparare som investerar långsiktigt. I dagens ränteklimat är denna förstärkning ett bra komplement till AMF Fonders redan breda fondsortiment. AMF Företagsobligationsfond har en årlig avgift på 0,10 procent.

Johan Moeschlin, förvaltare AMFJohan Moeschlin – ansvarig förvaltare

AMF Företagsobligationsfond förvaltas aktivt av Johan Moeschlin, som sedan tidigare ansvarar för samtliga AMF Fonders räntefonder. Den korta räntebindningstiden, på upp till ett år, i kombination med att uteslutande fokusera på obligationer utgivna av företag med hög kreditvärdighet säkerställer en trygg utveckling, även om marknadsräntorna skulle börja stiga.

– Det är alltid sunt att ha en bra riskspridning i sitt sparande. Om man har en del aktier och en del räntor kan det vara klokt att komplettera med en företagsobligationsfond med kort räntebindningstid. Det är ett sätt att få bra avkastning utan att utsättas för någon större ränterisk och bidrar till att man får ett företagsinslag på sina ränteplaceringar, säger Johan Moeschlin.

Här kan du läsa mer om hur Johan förvaltar den nya fonden

Så här väljer du vår nya fond

 Fonden är valbar för samtliga sparare som har sin kollektivavtalade tjänstepension i en fondförsäkring hos AMF Den är också tillgänglig på flera fondtorg, till en början hos Avanza och Nordnet i depå, investeringssparkonto, kapitalförsäkring och IPS.

Du kan välja eller byta till fonden i din tjänstepension om du har fondförsäkring hos amf – logga in till Dina sidor.


Riskinformation om fondsparande

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationsbroschyr och faktablad.