Ändrad skatt för amerikanska utdelningar i fonder

Den 13 juni 2014 kom en skattedom från förvaltningsrätten som påverkade vissa fonders andelskurs per den 19 juni samma år. Berörda fonder var svenska fonder med innehav i amerikanska aktier. Domen fick en begränsad negativ påverkan på andelskurserna.

Avgörandet överklagades till kammarrätten som den 27 mars 2015 ändrade förvaltningsrättens dom. Det innebär att Skatteverket ska utfärda så kallade hemvistintyg och därmed att skattesatsen på utdelningar från amerikanska bolag till svenska fonder är 15 procent och inte 30 procent som var konsekvensen av den tidigare skattedomen. Skattesatsen gäller för utdelningar från och med den 1 januari 2012 då nya skatteregler infördes för fonder. Detta innebär en begränsad positiv påverkan på andelsvärdet för berörda fonder fr.o.m. den 30 mars 2015.

Du som är andelsägare behöver inte göra något med anledning av detta.

Berörda fonder är svenska fonder med innehav i amerikanska aktier. I AMF Fonders utbud är det följande som berörs: AMF Aktiefond Nordamerika, AMF Aktiefond Global, AMF Aktiefond Världen, AMF Aktiefond Mix, AMF Balansfond och AMF Aktiefond Asien Stilla havet.

Riskinformation om fondsparande

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationsbroschyr och faktablad.