Så jobbar AMF Fonder med klimatet

Klimatfrågan är högt prioriterad hos oss på AMF och AMF Fonder. Här berättar vi om hur vi resonerar utifrån de riktlinjer som styr AMF Fonders hållbarhetsarbete.

AMF Fonder har en tydlig ambition att stötta Parisavtalets mål om att begränsa den globala uppvärmningen. Arbetet med en omställning mot ett lägre koldioxidavtryck är en integrerad del i vårt hållbarhetsarbete i våra fonder. Vi har som mål att våra fonder ska ha ett lägre koldioxidavtryck från svenska och utländska aktier jämfört med de breda jämförelseindexen.

Som stora investerare har vi ett ansvar att göra vårt bästa för att bidra till omställningen. Vi bedriver aktivt påverkansarbete tillsammans med vårt moderbolag AMF Pension. Vi vill bland annat att bolag som vi investerar i redovisar sitt klimatavtryck och sätter klimatmål i linje med Parisavtalet.

Riktlinjer som styr AMF Fonders klimatarbete

AMF Fonder ska beakta innehavsbolagens koldioxidavtryck vid alla investeringsbeslut.

  • Vi ska vid investeringar i sektorer som har ett högt koldioxidavtryck (energi, samhällsnyttigheter och basmaterial) sträva efter att investera i de bolag som, relativt andra aktörer i samma sektor, har ett lågt koldioxidavtryck.
  • AMF Fonder ska helt undvika investeringar i bolag där utvinning av förbränningskol överstiger 5 procent av bolagets omsättning. Minskningen av koldioxidavtrycket ska därutöver uppnås genom att investera i bolag som arbetar aktivt med hållbarhet och genom en dialog med innehavsbolagen.
  • AMF Fonder mäter och redovisar koldioxidavtrycket för aktieinnehavet i samtliga fonder halvårsvis.

Du hittar våra dokument som styr AMF Fonders hållbarhetsarbete här.