Frågor och svar om din pension 2023

I samband med att pensionsbeloppen räknas om i början av varje år är det många av er kunder som hör av sig till oss med frågor. Här svarar vår Pensionsekonom Dan Adolphson Björck på några av de vanligaste.

Varför ändras mitt utbetalningsbelopp?

Om du får utbetalning från en traditionell försäkring så räknar vi om ditt pensionsbelopp i januari varje år. Omräkningen bygger på hur mycket pensionskapital som fanns i din tjänstepension vid årsskiftet. Pensionskapitalet påverkas av vilken avkastning (värdeutveckling) du haft på din försäkring. Den är alltså individuell. Ditt nya belopp gäller hela 2023. Du ser ditt nya månadsbelopp om du loggar in på amf.se, och i ditt utbetalningsbesked som du får antingen digitalt eller med vanlig post.

Logga in

För dig som får utbetalning från en fondförsäkring ändras beloppet varje månad beroende på avkastningen (värdeutvecklingen) i de fonder du valt. Om du fått utbetalning från oss en tid har du säkert redan märkt att ditt belopp varierar från månad till månad.

Här kan du kan läsa mer om hur månadsbeloppet fungerar för traditionell försäkring och fondförsäkring

Jag får sänkt pension, varför?

Det hänger ihop med den ekonomiska nedgången under 2022. Det var ett år då många av världens aktiebörser föll kraftigt och även andra investeringar utvecklades svagt. Det har inneburit att de pengar vi förvaltar har minskat i värde och för vissa kunder innebär det tyvärr att pensionen sänks. Vi förstår att det kan kännas jobbigt i de ekonomiskt kärva tider som råder, med till exempel stigande priser på många områden.

Jag får höjd pension, hur kan det bli så?

Det beror på att du har valt att ta ut din pension varje månad livet ut (livsvarig utbetalning från traditionell försäkring). Då kan vi mildra effekten av den negativa avkastningen genom en särskild dämpningsregel som säger att vi kan sänka ditt pensionsbelopp med maximal 5 procent. Samtidigt höjer vi också den så kallade prognosräntan, vilket leder till att vissa kunder faktiskt får höjd pension. 

Min pension sänks mer än 5 procent, hur kan det komma sig?

Det kan bero på två olika saker. Antingen har du valt att ta ut din pension på till exempel 5 eller 10 år istället för livet ut. När utbetalningstiden är tidsbestämd kan vi inte dämpa effekterna av den negativa avkastningen. Utbetalning livet ut från en traditionell försäkring omfattas däremot av en dämpningsregel (se föregående fråga).

Det kan också vara så att får du din pension utbetald från en fondförsäkring. Då påverkas ditt belopp utifrån avkastningen (värdeutvecklingen) föregående månad i de fonder du valt. Avkastningen i oktober påverkar alltså din utbetalning i november för att ge ett exempel. Att få utbetalning från en fondförsäkring innebär att ditt pensionsbelopp varierar varje månad, till skillnad från om pensionen tas ut från en traditionell försäkring där beloppet normalt sett bara ändras en gång per år.

Jag har valt att ta ut min pension på en kortare tid än livet ut. Varför omfattas inte jag av dämpningsregeln, det vill säga att mitt belopp kan minska med max 5 procent?

Det är faktiskt en rättvisefråga. Vi måste behandla alla kunder rättvist och får inte gynna en grupp av kunder på någon annan grupps bekostnad. Om tjänstepension som utbetalas under ett visst antal år skulle omfattas av dämpningsregeln (att utbetalningsbeloppet kan sänkas maximalt 5 procent precis som för försäkringar med livsvarig utbetalning) skulle kollektivet med väldigt stor sannolikhet behöva skjuta till kapital. Kostnaden för detta skulle alltså bäras av andra sparare.

Påverkas min garanti av att mitt utbetalningsbelopp ändras?

Det stämmer att du som har en traditionell försäkring har ett garanterat pensionsbelopp. Det är det minsta belopp du kan få från oss varje månad. Det garanterade beloppet påverkas inte när ditt utbetalningsbelopp ändras. Om du har fått sänkt pension så är det ditt tilläggsbelopp som har sänkts. Du har ett tilläggsbelopp när ditt pensionskapital är större än vad som behövs för att täcka din garanterade pension. Storleken på ditt tilläggsbelopp beror bland annat på hur kapitalet på din försäkring har utvecklats under året som gick.

Hur har pensionerna från AMF utvecklats de senaste 10 åren?

De har utvecklats starkt och det har gynnat dig som är kund hos oss. Om vi tittar tillbaka ett antal år har vi haft en hög avkastning som står sig väl jämfört med andra pensionsbolag. För dig som får pension från vår traditionella försäkring har vi de senaste 10 åren höjt det pensionsbelopp som utbetalas med i snitt 5,4 procent per år1.

Men den allmänna pensionen höjs och ni sänker pensionerna för vissa kunder. Varför är det så olika, kan du förklara?

Olika pensioner påverkas av och beräknas på olika sätt. Den allmänna pensionen följer inkomstutvecklingen i samhället och ökar därför med 3 procent 2023. På AMF förvaltar vi premiebestämda tjänstepensioner som påverkas av börsutvecklingen. 2022 var ett turbulent börsår med sjunkande värdeutveckling, vilket tyvärr innebär att vissa kunder får sänkt pension.

Det är viktigt att komma ihåg att pensioner är ett långsiktigt sparande. Hur pensionen växer över tid är alltså viktigare än resultatet ett enskilt år. De senaste 10 åren har de allra flesta som får pension från oss fått en uppräkning av pensionsbeloppen som är högre än pensioner som är inkomst- och prisindexerade så som den allmänna pensionen.

Jag jobbar fortfarande och har ganska många år kvar till pension. Hur kan jag tänka kring mitt sparande?

– Vår traditionella försäkring är ett bra val för dig som vill ha ett sparande där du inte själv behöver aktivera dig så mycket. Avgiften är låg och du har en garanti i botten. Vi sköter om förvaltningen av pengarna och sprider risken i många olika typer av tillgångar, bland annat investerar vi i bolag som du inte kommer åt när du sparar privat.

– Du kan också välja fondförsäkring. Där behöver du själv engagera dig och se över dina fondval eftersom börserna går upp och ned. En fondförsäkring kan ge mer avkastning över tid, men du har ingen garanti. Även vår fondförsäkring har låga avgifter.

Med det sagt – ytterst är det alltid du själv som måste fatta beslut om vilken typ av sparande du vill ha. Det är viktigt att du väljer ett sparande som passar din engagemangsnivå och dina preferenser, alltså är det du vill ha.

Vad händer om ekonomin fortsätter nedåt?

Mycket tyder på att vi går in i en lågkonjunktur och man gör nog klokt att skruva ner sina förväntningar. Det är pensionsbolagens uppgift att navigera i den här stökiga miljön. Det vi kan lova dig är att vi hela tiden gör vårt yttersta för att du ska få en så bra pension som möjligt, oavsett vad som händer med konjunkturen, börskurserna och annat. Över tid har vi lyckats bra med att få pengarna att växa.

Vi kommer fortsätta att investera i olika tillgångar och på olika marknader, för att sprida riskerna och öka möjligheten till avkastning, och vi kommer att arbeta aktivt med att anpassa fördelningen mellan olika tillgångar utifrån det aktuella läget.

En sådan här inflation har vi inte upplevt på flera decennier. Som det ser ut just nu upplever många att man kan köpa färre varor och tjänster för samma mängd pengar. Vi hoppas och tror att vi har det bakom oss vid nästa årsskifte. Det är en viktig plånboksfråga för framtiden.

1. Räknat som förändring i genomsnittligt pensionsbelopp för livsvariga försäkringar 2014-2023.

 

Text: Redaktionen
amfredaktionen@amf.se