Din lön blir pension som växer, så funkar det!

Kvinna ligger i pool och njuter

När folk får tycka till om pension svarar de flesta att det viktigaste är så bra avkastning som möjligt, men hur mycket man vill engagera sig varierar*. Det är inte särskilt konstigt. Att skapa avkastning råkar vi på AMF vara experter på, vi har nämligen fått pengarna att växa bäst på 15 år**. Men hur går det till när pengarna växer? Tomas Flodén som är kapitalförvaltningschef berättar.

– Vi vet att många tycker att det är skönt att inte behöva göra så mycket själva med sin pension. Därför är jag särskilt stolt över att vi haft högst avkastning i branschen på 5, 10 och 15 års sikt**, säger Tomas Flodén.

De flesta av våra 4 miljoner kunder har sin tjänstepension i en traditionell försäkring, vilket är den som presterat så bra. Det betyder att pengarna som sätts av från din arbetsgivare till din tjänstepension tas om hand av våra duktiga förvaltare. Du behöver inte välja placeringar, har en garanti och kan ägna dig åt annat.

Framgångsreceptet

 – Vår framgång beror på att vi både är långsiktiga och finansiellt starka, vilket gör att vi kan investera på många olika sätt. Vi försöker att hela tiden se till att pengarna är placerade där de kan växa tryggt och bra. Långsiktighet och snabbhet är två viktiga ingredienser i vår pensionsförvaltning säger Tomas Flodén.

Tomas Flodén är chef över kapitalförvaltningen på AMF.

Tomas Flodén är chef över kapitalförvaltningen på AMF

Pengarna placeras i många olika tillgångar vilket gör att riskerna sprids. De som är ansvariga för att få pengarna att växa ser över fördelningen mellan olika tillgångar dagligen och kan snabbt göra ändringar om det behövs för att balansera risken.

Långsiktighet är viktigt när det kommer till pension eftersom pengarna oftast ska växa under en väldigt lång tid. Därför försöker vi hitta företag som har en bra affär som kommer hålla länge och som aktivt arbetar för att ställa om mot ökad hållbarhet.

– Vi investerar i företag med ett medvetet hållbarhetsarbete eftersom vi tror att det kan få din pension att växa på lång sikt. I de svenska företagen vi valt att investera i är vi ofta stora ägare, det ger oss dessutom en möjlighet att påverka bolagen i rätt riktning, säger Tomas Flodén.

Vill du läsa mer om hur din pension är med och ställer om samhället för framtiden, klicka här.

Din lön blir pension som växer, så funkar det!

* Behovsstudie Odyssey 2019, 1 500 intervjuer med allmänheten 20-75 år samt OPI Ipsos 2021, 1 502 intervjuer med allmänheten 20-75 år.
** Svensk Försäkring. Avser totalavkastning traditionell försäkring bland jämförbara bolag (AMF, Alecta, Folksam Tjänstepension, KPA Pension, Skandia Liv, SEB Pension) 2016-2020, 2011-2020 och 2006-2020.

Text: Ebba Lagersten, redaktör
Uppdaterad 29 oktober 2021
Publicerad 28 oktober 2021
amfredaktionen@amf.se