Högst avkastning 2020 – men långsiktighet viktigast för pensionen

johan sidenmark vd för amf

Av de stora pensionsbolagen hade AMF bäst totalavkastning i fjol.

– Det är vi naturligtvis stolta över. Men ännu viktigare är att vi fått pengarna att växa bäst också på längre sikt. Det är mycket viktigare för pensionen, säger Johan Sidenmark, vd för AMF.

AMFs kunder som sparar i en traditionell försäkring kan glädjas åt en fin värdeutveckling under 2020. Avkastningen var 7,1 procent[1] eller 36 miljarder kronor som kunderna får dela på. Traditionell försäkring är det vanligaste sättet att spara till tjänstepensionen och den sparform som cirka 90 procent av AMFs 4 miljoner kunder har.

– Vi investerar i många olika typer av tillgångar. Det, plus att vi att snabbt kan justera innehaven utifrån de möjligheter och risker vi ser, gjorde att pensionerna växte bra under 2020, säger Johan Sidenmark.

Under året investerade AMF bland annat i onoterade tillgångar som skog, fastigheter och infrastruktur, men också i flera svenska bolag som antingen behövt stöd under pandemin eller såg möjligheter att expandera under perioden.   

Johan Sidenmark menar att en förstaplats under ett enskilt år inte är ett självändamål, utan att pensionen är ett betydligt längre sparande än så.

– Eftersom pensionen ska växa under många år är det viktigt att pengarna investeras på ett långsiktigt sätt, som inte styrs av kortsiktighet och kvartalsrapporter. Hur kapitalet utvecklas under många år är viktigare för din framtida pension, säger Johan Sidenmark.

Hur har då AMF lyckats med att förvalta tjänstepensionspengarna de senaste 15 åren?

Jo, jämförelser mellan pensionsbolagen visar att AMF står mycket starkt även med ett längre tidsperspektiv. De senaste 15 åren har AMFs traditionella försäkring avkastat i snitt 6,9 procent per år, vilket är bäst bland jämförbara bolag.[2] Även på både 5 och 10 år har AMF bäst genomsnittlig avkastning med 7,4 procent per år.[3]

De senaste 15 åren har AMFs traditionella försäkring avkastat i snitt 6,9 procent per år

Om AMFs traditionella försäkring

Traditionell försäkring är ett sätt att spara till pensionen med balans mellan trygghet och möjlighet till god avkastning. Till skillnad från fondförsäkring, där du som sparare själv kan välja vilka fonder du vill ha i din tjänstepension, så är det pensionsbolaget som tar hand om förvaltningen. Du behöver alltså inte (och kan inte) göra något själv. Den passar dig som inte vill vara aktiv men ändå ha möjlighet till god avkastning.

Totalavkastningen på 7,1 procent avser AMFs totala placeringstillgångar för traditionell försäkring. Avkastningen på just din traditionella försäkring kan vara högre eller lägre än totalavkastningen. Avkastningen fördelas varje månad som en avkastningsränta på varje försäkring och beror bland annat på hur fördelningen mellan garanti och överskott ser ut i just den försäkringen. Det i sin tur avgör hur stor andel som är till exempel aktier och räntebärande tillgångar, vilket påverkar avkastningen.

För att se hur just din tjänstepension utvecklats logga in på amf.se.

Läs mer om avkastning och kapitalförvaltning.

[1] Avser totalavkastning beräknad enligt Svensk Försäkrings rekommendationer.

[2] Svensk Försäkring. Totalavkastning bland jämförbara bolag (AMF, Alecta Totalt, Folksam Totalt Liv, KPA Pension, Skandia Liv, SEB Pension) 2006-2020.

[3] Avser totalavkastning beräknad enligt Svensk Försäkrings rekommendationer. Perioden 2016-2020 och 2011-2020.

Text: Johanna Sarfati, redaktör
amfredaktionen@amf.se