Vad händer med tjänstepensionen vid korttidspermittering?

I coronakrisens spår väljer många företag att korttidspermittera personal. Men vad händer om du blir korttidspermitterad? Och hur påverkar det tjänstepensionen? AMFs Trygghetsekonom Dan Adolphson Björck reder ut begreppen.

För att stötta företag som drabbas av Coronakrisen och för att värna jobben har regeringen infört regler för korttidsarbete (korttidspermittering). Reglerna innebär att arbetsgivaren kan minska arbetstiden för sina medarbetare och få ekonomiskt stöd för detta. Men hur påverkas tjänstepensionen? Här svarar Dan Adolphson Björck, trygghetsekonom på AMF, på några vanliga frågor:

Får jag inbetalningar till min tjänstepension trots att jag är korttidspermitterad? 

– Ja, men inbetalningarna blir lite mindre. Korttidsarbete innebär att arbetsgivaren minskar din arbetstid och du får ett visst lönebortfall. Den förlorade inkomsten (maximalt 12 procent) får du inte tjänstepension för. Det finns företag som fortsätter att betala in full tjänstepension trots att medarbetarna är permitterade, men de är undantag, säger Dan Adolphson Björck.

Hur mycket betalar arbetsgivaren normalt sett in till min tjänstepension?

– Det beror på din lön. Är du privatanställd arbetare (Avtalspension SAF-LO) betalar arbetsgivaren 4,5 procent för årslöner upp till 501 000 kronor, och 30 procent för lönedelar däröver. I vissa branscher får man också så kallad deltidspension eller flexpension som är extra inbetalningar till tjänstepensionen.

Att jag får mindre tjänstepension en kort tid – spelar det stor roll för min framtida pension?

– För de flesta är svaret nej. Din pension byggs upp under många års yrkesliv. Att inbetalningen till tjänstepensionen minskar under en kort tid har inte så stor effekt för pensionen.

Vad händer om jag blir av med jobbet, eller om min arbetsgivare går i konkurs?

– Den tjänstepension som du redan har fortsätter att förvaltas precis som tidigare. Men du har inte längre någon arbetsgivare som betalar in nya pengar till din tjänstepension. Går arbetsgivaren i konkurs finns det ett extra värde med att arbeta på en arbetsplats med kollektivavtal. En kollektivavtalsgaranti träder då in och täcker de sista inbetalningarna för tjänstepensionen som arbetsgivaren inte har betalat. Det kan också vara bra att känna till att du fortsätter att tjäna in allmän pension eftersom a-kassa och inkomster från socialförsäkringen (exempelvis sjuk- och aktivitetsersättning) är pensionsgrundande, säger Dan Adolphson Björck.


Fakta 

  • För att stötta företag som drabbas av Corona-krisen har regeringen infört speciella regler för korttidsarbete (korttidspermittering).
  • Det innebär att arbetsgivaren kan minska arbetstiden för sina medarbetare med 20, 40, 60 eller 80 procent och få ekonomiskt stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden.
  • På så sätt ska företagen få bättre möjligheter att behålla personal och snabbt kunna återuppta sin verksamhet när läget förbättras. Läs mer på regeringen.se.

Text: Johanna Sarfati, redaktör
Uppdaterad 11 maj 2020
Publicerad 27 april 2020
amfredaktionen@amf.se