"Att förvalta pensioner är inte ett sprintlopp – det är ett maraton"

johan1440x960_storabilden.jpg

Foto: Petter Karlberg

AMF har haft branschens högsta snittavkastning de senaste 15 åren. Men vad betyder det för dig som kund? Det har vi pratat med AMFs vd Johan Sidenmark om.

Hela 9 av 10 som arbetar i Sverige har tjänstepension, det vill säga pengar som arbetsgivaren sätter av till pensionen. Det vanligaste sättet att spara till sin tjänstepension är i det som kallas traditionell försäkring, och där har AMF lyckats bäst bland jämförbara bolag med att få pengarna att växa på 5, 10 och 15 år*. Också om man bara tittar på 2019 har pengarna växt mycket bra.

Hur gör AMF för att pengarna ska växa så bra som möjligt?

– Det handlar om att se till att pengarna är placerade där de kan växa på ett bra, tryggt och långsiktigt sätt. Att förvalta pensioner är inte ett sprintlopp – det är ett maraton. Att pengarna växer bra ett eller ett par år är självklart bra för dig som är kund hos oss, men det viktigaste är de växer på lång sikt. Det ger dig mer pension den dag du slutar jobba, säger Johan Sidenmark.

Men hur stor betydelse har egentligen ett par tiondelars procent i avkastning för hur stor pension jag får?

– Små skillnader är viktigare än man kan tro! De senaste 5 åren har AMF haft 0,3 procent högre avkastning per år än det bolag som presterat näst bäst, och i snitt 1,2 procent högre avkastning än våra konkurrenter1. Det kan låta lite, men med den årliga skillnaden växer pensionspengarna med nästan 40 procent mer på 40 år. För en privatanställd förvärvsarbetare med en genomsnittlig lön innebär det 9 500 kronor i månaden i tjänstepension istället för 6 900 kronor2. Alltså 2 600 kronor mer i plånboken – varje månad!

AMF har starka finanser. Vad betyder det och varför är det så viktigt?

– Pensionsbolagens finansiella styrka mäts i något som kallas solvens. AMFs solvens var vid årsskiftet 194 procent, och det är högst bland jämförbara pensionsbolag. Siffran 194 innebär att AMF idag har nästan dubbelt så mycket pengar som vi behöver för att kunna infria våra pensionslöften. Din pension är alltså väldigt trygg hos oss.

– Pensioner är ett långsiktigt sparande. Därför är det bra för dig som sparare om ditt pensionsbolag kan göra långsiktiga investeringar i tillgångar som ger avkastning över 20, 30 års tid. För att kunna göra den typen av investeringar måste man ha starka finansiella muskler. Då kan vi investera i sådant som inte så många andra bolag klarar av, till exempel i nya svenska industrier och uppfinningar, säger Johan Sidenmark.

Har du pension hos AMF?

AMF har 4 miljoner kunder och de allra flesta av dem sparar i vår traditionella försäkring. Chansen är stor att du är en av dem! För att se hur just din pension har utvecklats, logga in och titta efter.

1. Källa: Svensk Försäkring. Avkastningen avser jämförbara pensionsbolag med traditionell förvaltning för perioderna 2015-2019, 2010-2019 och 2005-2019. Bolagen är Alecta (totalt), Folksam (Tjänstepension), KPA Trad, SEB Pension (Tjänstepension) och Skandia (Total trad).

2. Beräknat på en månadspremie på 1 150 kronor (månadslön 26 000 kronor) från 25 till 65 års ålder, genomsnittlig avkastning bland jämförbara bolag (5,8 procent) jämfört med AMFs avkastning (7,0 procent), ingen löneinflation, inget återbetalningsskydd och ett livslängdsantagande för en 90-talist som är 25 år idag, samt avgiftsuttag SAF-LO traditionell försäkring inom AMF.

*Källa: Svensk Försäkring. Diagrammet visar totalavkastning, rullande genomsnitt, för pensionsbolag inom traditionell förvaltning för perioden 2005-2019.

**Alecta består av en viktning av portföljerna Alecta förmånsbestämd och Alecta Optimal.

 

 

Text: Johanna Sarfati, redaktör
amfredaktionen@amf.se