Tips för dig som är född på 60-talet

En del 60-talister börjar närma sig pensionen, för andra kan det vara ganska många år kvar att jobba. Oavsett finns det vissa saker som är bra för alla att tänka på. Här kommer några tips från AMFs pensionsexpert Jann Wiebols.

Viktigt att veta om fondsparande: historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning och fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med risknivå 5–7 enligt fondens faktablad kan minska/öka kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Läs fondernas faktablad och informationsbroschyr för mer information.

Porträtt av Jann
Jann Wiebols har jobbat med pensioner i 25 år

1. Bli nöjd med din prognos

Det första steget mot en pension som du är nöjd med är att skaffa sig överblick över det man sparat ihop. Att se vad du förväntas få är enkelt. Jann Wiebols, pensionsexpert på AMF, förklarar:

– På minpension.se samlas alla delar av din pension och du ser du hur mycket du kommer få beroende på när du väljer att sluta jobba. Där kan du även testa vad som skulle hända om du jobbar ett extra år eller börjar ta ut pensionen samtidigt som du jobbar, säger Jann Wiebols.

Om du är missnöjd med prognosen finns det flera saker du kan göra.

Spara själv om du kan

– Fundera på om du har råd att månadsspara lite extra till pensionen, exempelvis på ett skattegynnat investeringssparkonto. Att sätta av små summor kan göra stor skillnad på sikt. Många väljer att fondspara eftersom det kräver mindre tid och kunskap och ger än en bättre riskspridning än att till exempel investera direkt i aktier, säger Jann Wiebols.

Om du inte vill fondspara kan du fundera på löneväxling. Då avstår du från en del av din lön som istället sätts in på ett pensionskonto och då kan du till exempel välja en fondförsäkring eller en traditionell försäkring med garanti. Tack vare skattereglerna är det ett gynnsamt sparande, men för att det ska vara lönsamt bör din inkomst vara högre än 50 000 kronor i månaden efter växlingen*.

Prata med din arbetsgivare om du vill veta mer.

Tänk till kring återbetalningsskyddet

– Många tecknar återbetalningsskydd när barnen är små för att skydda dem ekonomiskt om något skulle hända en som förälder tidigt i livet. Men när barnen är äldre kanske återbetalningsskyddet inte längre behövs och då kan du tjäna på att ta bort det, konstaterar Jann.

Ett återbetalningsskydd är gratis, men väljer du att ha återbetalningsskydd får du inte ta del av arvsvinster, vilket gör pensionen lägre.  Ju äldre du blir, desto större blir de årliga arvsvinsterna. Ofta handlar skillnaden med återbetalningsskydd om ungefär 10 till 20 procent mer i pension.

Fundera över att jobba lite, lite till

– Att jobba ett extra år kan göra stor skillnad för pensionen. Förutom att du tjänar in mer pengar gör det att det blir färre år som din pension ska delas upp på. Ett alternativ är att jobba deltid samtidigt som du tar ut delar av pensionen. Du behöver inte gå från att jobba heltid till att vara pensionär “på heltid”, säger Jann Wiebols.

Använd verktygen på minPension för att se hur stor skillnaden skulle bli för just dig om du väljer att jobba lite mer än du måste. Tänk också på att om du plockar ut en liten del av pensionen tidigt för att få pensionärsrabatter kan det påverka till exempel din sjukförsäkring. Kolla upp vad som gäller för just dig.

2. Se till att pensionen växer tryggt

– När pensionen börjat betalas ut vill de flesta undvika att pensionsbetalningarna sänks. När du passerat 55 kan det därför vara klokt att se till att du har en balanserad risk i ditt sparande, säger Jann Wiebols.

Vad som är en balanserad risk i sparandet är svårt att säga, men de flesta anpassar risken efter hur länge de ska spara. De med en lång sparhorisont vill ofta ha möjligheter till hög avkastning, men när du blir äldre kan det bli dags att omvärdera och i stället prioritera lägre risk för att dina utbetalningar inte ska påverkas av plötsliga nedgångar på börsen.

Hur minskar jag risken i mitt sparande?

  • Om du valt att ha en fondförsäkring kan du flytta delar av kapitalet till en så kallad generationsportfölj, där risknivån minskar automatiskt ju närmare pensionsåldern du kommer. Du kan även flytta kapital till en traditionell försäkring för att minska andelen aktier, och på så sätt minska risken.
  • Har du en traditionell försäkring hos AMF så har du redan en trygg sparform med en garanti i botten. Inför pensionering minskas risknivån ytterligare så att andelen räntebärande tillgångar blir ännu större.

Se över ditt sparande på Mina sidor:

3. Var realistisk

Den allmänna pensionen betalas alltid ut hela livet, men för tjänstepension och privat pensionssparande är det lite annorlunda. Oftast kan du kan själv välja under hur lång tid du vill ha din pension utbetald. Om du väljer att ta ut pensionen under en kort tidsperiod är en av de viktigaste frågorna att ställa sig ifall du kommer att klara dig ekonomiskt den dag utbetalningarna tar slut.

– Det lockar såklart ofta att ta ut pengarna under kort tid för att kunna leva ett mer aktivt liv de första åren. Dessutom blir ju skillnaden mellan livet med lön och livet med pension mindre. Men det är bra att komma ihåg att medellivslängden har ökat ganska kraftigt de senaste åren och att många är friskare och piggare upp i åren. Då kanske man både vill och behöver ha pengar från tjänstepensionen även när man är lite äldre, säger Jann Wiebols.

Du som fyllt 54 år kan använda minPensions verktyg ”Uttagsplaneraren” för att planera dina pensionsuttag. Där kan du bland annat se vilka skatteeffekter olika val medför och vad skillnaden blir om du tar ut din pension under kort eller lång tid.

*För att din allmänna pension och andra förmåner inte ska påverkas av löneväxlingen behöver du ha en årsinkomst som överstiger 8,07 inkomstbasbelopp efter löneväxling. Det motsvarar 49 966 kronor i månaden 2023.  

Text: Redaktionen
amfredaktionen@amf.se