Tips för dig som är född på 60-talet

En del 60-talister börjar närma sig pensionen, för andra kan det vara ganska många år kvar att jobba. Oavsett hur det är för dig finns det vissa saker som är bra att tänka på om du är född på 60-talet. 

Investeringar innebär en risk. Läs mer i fondernas faktablad och informationsbroschyr. 

Porträtt av Jann
Marie Litezings har jobbat med pensioner i mer än 15 år.

1. Kolla din prognos på minPension

Det första steget mot en pension du är nöjd med är att skaffa överblick över vad du förväntas få i pension. Det får du enkelt genom att logga in på minpension.se. Marie Litezings, chef för Försäkring på AMF, förklarar:

– På minpension.se får du en bra bild av alla delar i din pension, och du kan testa hur mycket du kommer få beroende på när du väljer att sluta jobba. Det kan bli stor skillnad om du jobbar ett år extra eller börjar ta ut pensionen samtidigt som du jobbar, säger Marie Litezings.

Om du är missnöjd med prognosen finns det flera saker du kan göra.

Spara själv om du kan

– Fundera på om du har råd att månadsspara lite extra till pensionen, för även små summor kan göra stor skillnad på sikt. Många väljer att spara månadsvis i fonder, som kräver mindre tid och kunskap och ger en bättre riskspridning än till exempel aktier, säger Marie Litezings. Men man ska förstås alltid ha i bakhuvudet att fonder också kan gå ner i värde.

Om du vill spara i AMFs fonder kan du göra det på de flesta fondtorg. Läs mer här.

Läge för löneväxling?

Om du har hög lön kan du fundera på löneväxling. Då avstår du från en del av din lön som istället sätts in på ett pensionskonto, och då kan du till exempel välja en fondförsäkring eller en traditionell försäkring med garanti. Tack vare skattereglerna är det ett gynnsamt sparande, men för att det ska vara lönsamt bör din inkomst vara högre än 51 000 kronor i månaden – efter löneväxlingen*.

Prata med din arbetsgivare om du vill veta mer om löneväxling.

Tänk till kring återbetalningsskyddet

– Många har återbetalningsskydd när barnen är små för att skydda familjen ekonomiskt om man som förälder skulle avlida tidigt i livet. Men när barnen är äldre kanske återbetalningsskyddet inte längre behövs och då kan du tjäna på att ta bort det, berättar Marie Litezings.

2. Se till att pensionen växer tryggt

– När pensionen börjat betalas ut vill de flesta undvika att pensionsbeloppen sänks. När du passerat 55 kan det därför vara bra att se till att du har en balanserad risk i ditt sparande, säger Marie Litezings.

Vad som är en balanserad risk i sparandet finns det inget enkelt svar på, men det kan vara klokt att anpassa risken efter hur länge du ska spara. De som har en lång sparhorisont vill ofta ha möjligheter till hög avkastning, men när man blir äldre kan det vara läge att i stället prioritera lägre risk, för att pensionen inte ska påverkas av plötsliga nedgångar på börsen.

Hur minskar jag risken i mitt sparande?

  • Om du valt att ha en fondförsäkring kan du flytta delar av kapitalet till en så kallad generationsportfölj, där risknivån minskar automatiskt ju närmare pensionsåldern du kommer. Du kan även flytta kapital till en traditionell försäkring för att minska andelen aktier, och på så sätt minska risken.
  • Har du en traditionell försäkring hos AMF så har du redan en trygg sparform med en garanti i botten. Inför pensionering minskas normalt risknivån ytterligare, så att andelen räntebärande tillgångar blir ännu större.

Se över ditt sparande på Mina sidor:

3. Var realistisk

Den allmänna pensionen betalas alltid ut hela livet, men för tjänstepension och privat pensionssparande är det lite annorlunda. Oftast kan du kan själv välja under hur lång tid du vill ha din pension utbetald. Om du väljer att ta ut pensionen under en kort tidsperiod är en av de viktigaste frågorna att ställa sig ifall du kommer att klara dig ekonomiskt den dag utbetalningarna tar slut.

– Det kan förstås locka att ta ut pengarna under kort tid för att kunna leva ett mer aktivt liv de första pensionsåren. Dessutom blir ju skillnaden mellan livet med lön och livet med pension mindre. Men det är bra att komma ihåg att medellivslängden har ökat ganska kraftigt de senaste åren och att många är friskare och piggare långt upp i åren. Då kanske man både vill och behöver ha pengar från tjänstepensionen även när man är lite äldre, säger Marie Litezings.

Du som fyllt 54 år kan använda minPensions verktyg ”Uttagsplaneraren” för att planera dina pensionsuttag. Där kan du bland annat se vilka skatteeffekter olika val medför och vad skillnaden blir om du tar ut din pension under kort eller lång tid.

*För att din allmänna pension och andra förmåner inte ska påverkas av löneväxlingen behöver du ha en årsinkomst som överstiger 8,07 inkomstbasbelopp efter löneväxling. Det motsvarar 51 245 kronor i månaden 2024.  

Text: Redaktionen
amfredaktionen@amf.se