Flexpension eller deltidspension – mer pengar och tid till dig

Funderar du också på att gå ner i arbetstid istället för att gå i pension? Extra inbetalningar till din tjänstepension och möjlighet att få en mjukare avslutning på arbetslivet kan vara lösningen. Det kallas flexpension eller deltidspension och är ett tecken i tiden.

I vår kontakt med blivande pensionärer får vi ofta höra att det är viktigt att få styra sin tid. Fler vill lämna arbetsmarknaden gradvis genom att gå ner i arbetstid de sista åren man jobbar istället för att helt gå i pension från en dag till en annan. Hur man kan få en bättre mix av arbete och fritid utan att förlora för mycket pensionspengar är något som många klurar över. Flexpensionen, eller deltidspension som det också kallas, kan vara en del av lösningen.

De flesta som har kollektivavtalad tjänstepension får pengar avsatta till flexpension. Det är inget val du behöver göra utan det sker automatiskt, och du kan inte heller välja bort det.

Flexpension/deltidspension innebär två saker:

  1. att din arbetsgivare betalar in extra pengar till din tjänstepension
  2. att du kan få möjlighet att gå ned i tid när du närmar dig pensionen.

Flexpensionen ger dig inte rätt att deltidsarbeta. Det är din arbetsgivare som bestämmer om du får gå ned i tid. Om du inte får eller inte väljer att gå ner i arbetstid behåller du pengarna till din  tjänstepension.

Hur mycket extra får du?

Sedan 2013 omfattas allt fler av flexpension med en extra inbetalning på 0,1-2,5 procent (2023) av lönen. Hur mycket det handlar om beror på var du arbetar för det skiljer sig åt mellan olika branscher.

Exempel:

En vanlig avsättning till tjänstepensionen är 4,5 procent av lönen. För en person med en månadslön på 25 000 kr betalar alltså arbetsgivaren in 13 500 kronor per år. Med flexpension avsätts ytterligare 1,5 procent av lönen (4 500 kronor), vilket gör att den totala avsättningen blir 18 000 kronor per år. Mycket pengar med andra ord.

Om du är osäker på vad som gäller för dig kan du fråga din arbetsgivare eller ditt fackförbund.

Inbetalningar till flexpension hamnar inte i en separat ”pengapåse” utan slås ihop med din övriga tjänstepension, så du kommer inte kunna se exakt hur stor flexpension du har samlat ihop.

Fördelar med flexpension

Tanken med flexpension är att du som anställd får ökad flexibilitet att gå ner i arbetstid i slutet av yrkeslivet utan att drabbas av ett för stort inkomstbortfall, alternativ kan du fortsätta arbeta i samma omfattning och få en högre pension.

En annan fördel är att flexpension betalas in tillsammans med tjänstepensionen, vilket ger låga avgifter för de anställda och en enkel och kostnadseffektiv administration för arbetsgivarna. Högre pension och bättre möjligheter att orka med ett längre arbetsliv är vad det handlar om.

Flexpension, delpension eller deltidspension – vad är vad?

I offentlig sektor pratar man om delpension. Inte som en rättighet utan som en möjlighet. Det är mycket uppskattat av de som omfattas, men det är inte alla som får det. Ofta handlar det om det ekonomiska utrymmet för stunden hos arbetsgivaren – den statligt anställda kan få beskedet att delpension var något som erbjöds förra året men inte nu när budgeten är ansträngd.

På privata arbetsplatser heter det deltidspension (för arbetare) eller flexpension (för tjänstemän). Här finns det en viktig skillnad. Flera branscher har kommit överens om hur finansieringen ska tryggas. Du som anställd får en större avsättning till din tjänstepension från dag ett för att kunna påverka din arbetstid mellan 60 och 65 år. Arbetsgivaren borde vara mer välvilligt inställd när den anställde vill gå ner i arbetstid (eftersom det på sikt kommer finnas en pengapåse för ändamålet).

Uttagsreglerna ser olika ut inom respektive tjänstepensionsavtal. I vissa fall krävs det att du går ner i arbetstid eller slutar jobba, att utbetalning av pension sker i så kallat ”pensioneringssyfte”. Fråga din arbetsgivare vad som gäller för dig.

Tre tips för bättre koll på din pension

  1. Gå in på minpension.se en gång per år och skapa dig en överblick över hela din pension.
  2. Fråga din HR-avdelning eller ditt fackförbund hur mycket som betalas in till din tjänstepension månads- eller årsvis. Kolla om du dessutom får extra inbetalningar i form av deltidspension/flexpension.
  3. Om du vill vara aktiv kan du själv placera din tjänstepension, men alla pensionspengar tas hand om oavsett om du väljer eller inte. Det är också bra att ha ett privat sparande men det ersätter inte tjänstepensionen.