AMFs räntefonder

Räntefonder placerar i räntebärande värdepapper och har generellt lägre risk än till exempel aktiefonder och blandfonder. Räntefonder delas in i olika kategorier, ofta beroende på obligationernas löptid eller inriktning.

Viktigt att veta om fondsparande: historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning och fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med risknivå 5–7 enligt fondens faktablad kan minska/öka kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Läs fondernas faktablad och informationsbroschyr för mer information.

Våra räntefonder