Pressbilder

Johan Sidenmark Johan SidenmarkJohan Sidenmark

Johan Sidenmark, vd 


 Javiera Ragnartz Javiera RagnartzJaviera Ragnartz

Javiera Ragnartz, chef Kapitalförvaltning


Dan Adolphson BjörckDan Adolphson Björck Dan Adolphson Björck

Dan Adolpson Björck, trygghetsekonom


Anna Viefhues

Anna Viefhues, hållbarhetsansvarig


Anders Oscarsson

Anders Oscarsson, aktiechef


Camilla Larsson

Camilla Larsson, chef Försäkring 


 Tomas Flodén

Tomas Flodén, stabschef och vice vd


 Jonas Eliasson

Jonas Eliasson, vd AMF Fonder