Pressbilder företagsledning

Högupplösta bilder av AMFs företagsledning för nedladdning.

Johan Sidenmark, vd

Malin Omberg, stabschef

Tomas Flodén, chef Kapitalförvaltning

Fredrik Bergqvist, chefsjurist

Marie Litezings, chef Försäkring

Lena Ringström, chef IT

Roland Kristen, chefaktuarie