Pressbilder företagsledning

Högupplösta bilder av AMFs företagsledning för nedladdning.

Johan Sidenmark, vd

Malin Omberg, stabschef

Tomas Flodén, chef Kapitalförvaltning

Fredrik Bergqvist, chefsjurist

Marie Litezings, chef Kund & Affär

Lena Ringström, chef IT

Roland Kristen, chefaktuarie