Illustration hållbarhet, vindkraftverk och miljö och klimat.

Så jobbar AMF med klimatet

Klimatfrågan är högt prioriterad hos oss på AMF. Här berättar vi om hur vi resonerar och visar vår klimatpolicy. Du kan också klicka dig vidare för att läsa om hur vi gör i praktiken när vi investerar för att få våra kunders pensioner att växa. 

AMF har en tydlig ambition att följa Parisavtalets mål om att begränsa den globala uppvärmningen. För oss är det självklart, både utifrån att Sverige som land står bakom det, men också den svenska klimatlagen. Inte minst ska vi som stora investerare göra vårt för att bidra till omställningen. Även i vår egen verksamhet vill vi få ner de utsläpp vi orsakar, exempelvis genom materialförbrukning på kontoret eller vår elanvändning. Även om dessa i sammanhanget är mycket lägre än utsläppen från våra investeringar. 

Klimatförändringarnas betydelse för vårt samhälle och den omställning som krävs blir allt tydligare. Ett riktvärde för vad Parisavtalet innebär för vår investeringsportfölj är att våra investeringar senast år 2050 i princip inte ska ha några utsläpp av växthusgaser.

Det låter kanske svårt, men faktum är att det svåra inte är att få ner avtrycket. I teorin skulle man enkelt kunna sälja av sina aktier och obligationer i bolag som släpper ut mycket idag och sen vara i hamn imorgon. Men det skulle inte förändra världen på riktigt. Utmaningen ligger i att påverka bolag över hela världen att ta sitt ansvar genom att som ägare i dessa bolag stötta och driva på för omställning och nya tankesätt. 

Vår klimatpolicy

Förutom att vi tar hänsyn till hållbarhet så har vi även en specifik klimatpolicy som gäller för såväl förvaltning av traditionell försäkring som vår fondförvaltning. Den går i korthet ut på att:

  • Vi ska sträva efter att investera i bolag som bidrar aktivt till en omställning av samhället till lägre koldioxidutsläpp.
  • Vid investeringar i sektorer med högt koldioxidavtryck (energi, samhällsnyttigheter och basmaterial) ska vi sträva efter att investera i bolag som relativt andra i sektorn har ett lågt avtryck.
  • Vid alla investeringar ska bolagens koldioxidavtryck beaktas.
  • Vi ska helt undvika investeringar i bolag där mer än 5 procent av omsättningen kommer från utvinning av förbränningskol.

Du hittar alla våra policydokument här.