AMFs koldioxidbudget

Magnus Jonasson, chef för Allokeringar, berättar mer om AMFs koldioxidbudget och syftet med den.

Man i kontorsmiljö.

Varför har AMF en koldioxidbudget för sin portfölj?

– Koldioxidbudgeten är ett sätt att förtydliga hur vi på AMF ska nå vårt långsiktiga mål om att uppnå nettonoll utsläpp år 2050. Man kan beskriva koldioxidbudgeten som ett verktyg som gör det möjligt för oss att både mäta och styra portföljen så att utsläppen i våra innehav, totalt sett, faktiskt över tid sjunker i den takt som krävs för att nå dit.

Varför är det så viktigt för AMF att nå nettonoll?

– För oss är det självklart att stå bakom Parisavtalet och svenska klimatmål och bidra där vi kan till den nödvändiga omställningen mot lägre koldioxidutsläpp som samhället behöver göra. Att investera i företag som ställer om sina verksamheter mot låga utsläpp är också ett sätt för oss att se till att vi investerar i långsiktigt konkurrenskraftiga och lönsamma bolag. Så det handlar både om att skapa god avkastning för våra sparare och att vara ett ansvarstagande bolag.

Hur går det, lyckas AMF hålla sig inom budgeten?

– Ja, vi ligger en bra bit under den gräns som vår budget sätter upp. Detta är tack vare att vi har ett strukturerat arbete för klimatfrågan. Exempelvis investerar vi i bolag som arbetar aktivt med att ställa om, och vi stöttar dem i det arbetet. Vi väljer också aktivt bort företag som inte har en trovärdig omställningsplan. Vi är också försiktiga med att investera i företag i sektorer med höga utsläpp, som energisektorn. Vi har med andra ord redan genomfört en rad klimatrelaterade åtgärder som ger resultat. Men vi behöver säkerställa att vi håller riktningen och det är därför vi har infört budgeten, och ytterligare ett antal kortsiktiga mål som ska vara uppfyllda till 2025.

Diagram över koldioxidbudgeten.

Koldioxidbudget

Med hjälp av vår koldioxidbudget kan vi mäta och styra att utsläppen i portföljen över tid sjunker i den takt som krävs för att uppnå nettonoll utsläpp i portföljen år 2050.

Text: Redaktionen
amfredaktionen@amf.se