Tre sätt som vi arbetar med klimatfrågan i våra investeringar

Med vår klimatpolicy som grund finns det flera sätt vi arbetar med klimatfrågan i praktiken. 

1. Förväntningar på bolag

Vi är övertygade om att bolag behöver arbeta aktivt med klimatfrågan för att vara konkurrenskraftiga och lönsamma även i framtiden. Det kan handla om att begränsa utsläpp, bidra med lösningar och att skydda verksamheten från effekter av klimatförändringarna.

Det viktiga för oss är att bolagen är villiga att strukturerat angripa utmaningarna vi alla står inför, exempelvis genom att sätta egna ambitiösa klimatmål för att minska utsläppen och redovisa sitt klimatavtryck publikt.

Vi har ofta dialog direkt med bolagen och stöttar dem i deras klimatarbete, genom direkta dialoger eller tillsammans med andra investerare i olika initiativ som Climate Action 100+, en sammanslutning av över 700 investerare världen över med fokus på att påverka världens största utsläppare av växthusgaser att vidta nödvändiga åtgärder för att ställa om och minska sina klimatavtryck.

2. Investeringar i omställning

För att klara klimatomställningen krävs det nya lösningar. Att arbeta med utveckling och innovation kopplat till klimatfrågan är en förutsättning för att bolag ska kunna vara lönsamma och konkurrenskraftiga i framtiden.

Vi har flera exempel på när vi investerat i bolag vars affärsmodeller är väl positionerade för en hållbar omställning. Många sker inom vår traditionella portfölj, där vi har möjlighet att också investera direkt i bolag som inte är listade på börsen. Även när det gäller noterade aktier och företagskrediter är detta viktigt för att hitta bolag som arbetar medvetet med och har en väl genomtänkt plan för att ställa om.

Vår övertygelse är att den typen av bolag har större möjligheter att ge långsiktigt god avkastning till lägre risk, vilket i slutändan gynnar både våra sparare och samhället.

3. Samarbete med andra

Vi samarbetar ofta med andra investerare i våra dialoger med bolag och näringslivet eftersom vi tror att vi genom att agera gemensamt bättre kan driva på och skapa en större förändring. Men vi samarbetar också för att ta fram metoder och skapa bästa praxis för hur investerare kan arbeta för att minska klimatavtrycket i sina investeringsportföljer, på ett sätt som stödjer en långsiktig samhällsutveckling.

Det sker framför allt genom vårt medlemskap i den så kallade Net-Zero Asset Owner Alliance, som samlar ett 80-tal internationella investerare som alla delar samma mål: att våra investeringsportföljer ska ha nettonoll koldioxidutsläpp senast år 2050. Vi deltar också i nätverk som Climate Action 100+, där vi gemensamt med andra investerare påverkar och genomför dialoger med utländska innehavsbolag.

Medlemskap och samarbeten