Här växer din pension: i elnätet från Ellevio

När allt mer drivs av el och samhället försöker fasa ut fossila bränslen får elnätet en viktigare funktion. Sedan slutet av 2022 investerar AMF i Ellevio som är en av Sveriges största elnätsaktörer. Om du har din tjänstepension i en traditionell försäkring hos oss kan din pension växa när nätet byggs ut och förbättras. Vi har träffat Ellevios vd Johan Lindehag som berättar om verksamheten.

Lampor som lyser när de ska och laddare som funkar – de flesta av oss ser nog el som en självklarhet men att den kan ha något med din pension att göra är nog inte lika givet. Om du har din tjänstepension hos oss på AMF är sannolikheten hög att din telefon laddas samtidigt som din pension kan växa. Vi investerar nämligen i Ellevio som ansvarar för en betydande del av det svenska elnätet. Bolaget är en investering i AMFs traditionella försäkring som de senaste 15 åren har växt med i snitt 7,1 procent per år1.

Idag har Ellevio cirka en miljon kunder, både privata hushåll och stora industrier. De utvecklar också infrastruktur för laddning och lagring av energi. Det händer minst sagt mycket där Ellevio verkar.

En ljusare framtid

Sverige har som övergripande mål att minska de totala klimatutsläppen och bli klimatneutralt senast år 2045. Detta mål inkluderar ökad användning av elektricitet såväl som omställningen till en 100% fossilfri elproduktion.

- Sverige behöver effektiva och utökade elnät för att lyckas nå klimatmålen satta till 2045. Vi vill hjälpa Sverige ställa om till en elektrifierad industri och transportsektor. Det är här vi kan bidra som mest i omställningen mot ett hållbart samhälle, säger Johan Lindehag.

Att bygga elnät kräver mycket kunskap om vad som pågår i världen och samhället. Johan Lindehag berättar att Ellevio jobbar med att prognostisera allt från väder och klimat till politik och megatrender som urbanisering.

Bild på Johan Lindehag från Ellevio
Johan Lindehag är vd på Ellevio.

Tredubbling av verksamheten

- Vi startar ungefär 1000 nya projekt per år som alla syftar till att bygga ut elnätet eller utveckla möjligheter för laddning eller lagring. De senaste åren har vi tredubblat vår verksamhet. Elektrifiering av transporter, som elbilar, har gjort att fler tänker på el idag men utbyggnaden av elnätet har pågått under lång tid och sker på lång sikt. En utmaning är i att hinna jobba i tillräckligt snabb takt, säger Johan Lindehag.

Trots den höga takten med många nya projekt finns utmaningar. Johan berättar att det för att nå målen 2045 behöver satsas cirka 1000 miljarder kronor totalt i branschen på att bygga ut och förbättra elnätet. Hälften står för material medan hälften beräknas behövas för personal. Att få in rätt kompetens är en avgörande faktor för att Sveriges energiomställning ska lyckas. En annan utmaning ligger i att kunna bygga snabbare.

- Man kan inte köra tåget innan rälsen är lagd. Vi jobbar med att hjälpa till att utforma lagförslag som kan effektivisera processer för att vi ska kunna bygga ut i tid, säger Johan Lindehag.

Bild på Fredrik Lundeborg
Fredrik Lundeborg är ansvarig förvaltare infrastruktur på AMF.

Långsiktighet som hållbarhetsaspekt

Tillsammans med tre andra pensionsbolag äger AMF Ellevio sedan december 2022. Just att det är pensionsbolag ser Johan Lindehag mycket positivt på.

- Det passar oss väldigt bra då vi delar samma långa horisont som AMF. Våra projekt sträcker sig 50-60 år fram i tiden och pensioner är ju ett långsiktigt sparande. Det finns en hållbarhetsaspekt i det långsiktiga. Går det bra för Ellevio stärker det våra ägares verksamhet och är bra för Sverige, säger Johan Lindehag.

AMF är störst i Sverige på investeringar inom samhällskritisk infrastruktur (enligt tidningen IPE Real Assets, oktober 2023). Fredrik Lundeborg är ansvarig förvaltare för investeringar i infrastruktur på AMF. Han menar att investeringar i infrastruktur är en starkt bidragande faktor till att skapa trygga och höga pensioner men också en möjlighet att bidra till samhällets omställning.

- Bolag vars kärnverksamhet är drivande i den gröna omställningen har goda förutsättningar att vara långsiktigt lönsamma och därmed vara bra för din framtida pension, säger Fredrik och fortsätter.

- AMF är en långsiktig och ansvarstagande investerare med en stark finansiell ställning. Det ger oss goda möjligheter att direktinvestera i kapitalintensiv infrastruktur. Utöver Ellevio investerar vi exempelvis även i förnyelsebar elproduktion och bolag som tillverkar batterier och energilagring. Den här typen av investeringar kompletterar våra övriga placeringar inom noterade aktier och räntor. Därmed bidrar de till att sprida investeringsrisker och skapa förutsättningar för en långsiktig avkastning till relativt låg risk åt våra kunder.

1. Genomsnittlig årlig totalavkastning för perioden 2008-10-01 -  2023-09-30

Text: Redaktionen
amfredaktionen@amf.se