Här växer din pension: I bostadsområden med ett aktivt trygghetsarbete

En hel, ren och trygg boendemiljö, ett levande grannskap, noggrann avfallshantering och nära dialog med kommun och hyresgäster. Det är några delar i fastighetsbolaget Rikshems sociala hållbarhetsarbete, ett bolag som AMF äger sedan 2011. Hur hänger det ihop med din pension?

Bild på fastigheter i Gränby utanför Uppsala.
AMF äger 50 procent av fastighetsbolaget Rikshem. I Gränby utanför Uppsala har Rikshem satsat stort på att skapa en hel, ren och trygg boendemiljö. Arbetet har skett nära dialog med kommun och hyresgäster.

Rikshem, som ägs av AMF tillsammans med Fjärde AP-fonden, är ett av landets största privata fastighetsbolag. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar bostäder och samhällsfastigheter över hela Sverige. En central del av deras utvecklingsarbete handlar om social hållbarhet, det vill säga att bidra till ett samhälle där människor har förutsättningar att leva och utvecklas. Social hållbarhet siktar också på att säkerställa att framtida generationer får ett bra samhälle.

Att Rikshem har stora och långsiktiga ägare gör att de kan satsa på sådant som tar tid men på sikt ger god lönsamhet. Starka företag som utvecklas och går bra bidrar över tid till högre pensioner.

- Vi investerar långsiktigt i fastigheter eftersom det kan ge trygg och bra avkastning till en låg risk. Det är ett bra sätt att få pensionspengarna att växa över tid, även om avkastningen kan variera från år till år, säger Pernilla Arnrud Melin, som jobbar på AMFs kapitalförvaltning med fokus på fastigheter. Hon fortsätter:

- Ansvar är viktigt för AMF, både när vi väljer vilka bolag vi ska investera i, och i vårt engagemang som ägare. Jag har suttit i Rikshems styrelse i fem år och kan se de positiva effekterna av hur man valt att utveckla bolaget, inte minst inom social hållbarhet.

Pernilla Arnrud Melin är förvaltare av fastighetsinvesteringar på AMF.
Vi investerar långsiktigt i fastigheter eftersom det kan ge trygg och bra avkastning till en låg risk.

Rikshem tar socialt ansvar i de områden man äger fastigheter och har ett nära samarbete med hyresgäster, kommuner och andra fastighetsbolag. Sandra Isberg är chef för verksamhetsutveckling på Rikshem. Hon berättar att arbetet med social hållbarhet är en viktig del i bolagets verksamhet och påverkar hur man utvecklar fastigheterna och miljön som omger dem.

- Som fastighetsbolag kan vi verkligen påverka människors vardag. Vi satsar till exempel mycket på ökad trygghet, kontraktskontroller och möten med boende, och försöker skapa en mix av olika bostäder – allt för att skapa attraktiva bostadsområden.

Satsningarna innebär inte bara ökad livskvalitet för de boende, de har också en tydlig positiv effekt på fastighetsvärdet och lönsamheten.

- Nöjda hyresgäster som känner sig trygga bor kvar längre. Ökad trivsel och trygghet ger ringar på vattnet, till exempel i form av att de boende värnar mer om och tar gemensamt ansvar för sitt område, vilket bland annat leder till minskad skadegörelse, säger, Ebba Lindencrona, som är bolagets hållbarhetschef.

Men vad är det konkret man gör? Det handlar om satsningar som rör trygghet, att bostaden och området är rent, helt och snyggt, att det finns en fungerande infrastruktur för exempelvis tvätt och avfallshantering, och att hyresgästerna får vara med och tycka till. Rikshem har också ett socialt engagemang.

- Vi stöttar stiftelsen Läxhjälpen som hjälper unga att få gymnasiebehörighet. De senaste 10 åren har vi också haft totalt 1 500 ungdomar som sommarjobbat hos oss, vilket i sin tur gör att de kan påbörja eller förbättra sitt CV, säger Ebba Lindencrona.

Porträtt av Ebba Lindencrona, Sandra Isberg och Kristian Rolfsen Sandsborg.
Rikshems hållbarhetschef Ebba Lindencrona, Sandra Isberg, chef för bolagets verksamhetsutveckling och Kristian Rolfsen Sandsborg, fastighetschef på Rikshem i Uppsala.

Gränby – från problemområde till framtidstro

Rikshem äger fastigheter i bostadsområdet Gränby utanför Uppsala, ett område som har haft stora utmaningar med kriminalitet, skadegörelse, otrygghet och social utsatthet. Problemen i området påverkade inte bara de boende utan också Rikshems egna medarbetare.

I Gränby har Rikshem satsat stort på det sociala arbetet. Kristian Rolfsen Sandsborg är Rikshems fastighetschef i Uppsala:

- Vi började med att göra det vi kallar kontraktskontroller och avhyste otillåtna hyresgäster. Det är viktigt att vi vet vem det är som bor i lägenheterna och hur många som bor där. Sen tog vi tillsammans med kommunen fram en handlingsplan för området och beslutade att både renovera och bygga nytt. Just nu bygger vi 162 nya lägenheter i området.

Relationen med de som bor i området har också fått stort fokus. Man tog kontakt med boende och eldsjälar som fick berätta vad de ville förbättra, och vad de behövde. Den ökade dialogen resulterade i bättre avfallshantering, införandet av områdesvärdar, förbättrad service och fler tekniker på plats, nya lekplatser och renovering av tvättstugor, underhåll av utemiljöer och innergårdar för att nämna några exempel.

Nu pågår installation av bergvärme och solceller som ska minska energiförbrukningen och öka komforten i inomhusmiljön. För att hjälpa unga till en meningsfull fritid har Rikshem också samverkat med kommunen och lokala aktörer, och gjort det möjligt för ungdomar att till exempel prova på olika sporter.

De olika insatserna har tillsammans gett många positiva effekter, vilket även det avspeglas i värdet på fastigheterna.

- Vi kan se att de som bor här är mycket mer nöjda och känner sig tryggare. Vår personal på plats mår bättre och har en bättre arbetsmiljö, vi har stärkt vår relation med kommunen, och värdet på våra fastigheter har kunnat bibehållas, avslutar Kristian Rolfsen Sandsborg.

Text: Redaktionen
amfredaktionen@amf.se