Ansvarsfulla investeringar

AMF förvaltar nästan 600 miljarder kronor i pensionskapital. Detta innebär ett stort ansvar för att investeringarna görs med spararnas bästa i fokus och på ett långsiktigt hållbart sätt.

Ansvarsfulla investeringar i AMF

Vi vill att våra kunder ska kunna känna sig trygga med att pensionskapitalet investeras och förvaltas ansvarsfullt, både ur ett avkastningsperspektiv men även vad gäller etik och hållbarhet. Utgångspunkten för våra investeringsbeslut är det som är bäst för AMFs kunder. Styrelsens regler för etik och hållbarhet är våra grundvärderingar vid investeringar.

  • Vi tror att de bolag som uppmärksammar hållbarhetsfrågorna har bättre förmåga att skapa långsiktigt god avkastning. Därför strävar vi efter att investera i de mest hållbara bolagen inom respektive bransch, sett ur ett globalt perspektiv. Utöver det gör vi inga ställningstaganden mot specifika branscher eller produkter. Läs mer här.
  • Vi väljer aktivt bolag eller värdepapper att investera i och arbetar utifrån principen att hållbarhetsaspekter är en del i alla investeringsbeslut.
  • Vi investerar inte i bolag som bryter mot vedertagna internationella konventioner om till exempel mänskliga rättigheter och kontroversiella vapen. Läs mer här.
  • Vi använder oss av omfattande hållbarhetsanalyser från två stora internationella analysföretag, vilket ger oss goda möjligheter att på ett effektivt sätt integrera hållbarhetsaspekter i kapitalförvaltningen.
  • Vi mäter och redovisar koldioxidavtrycket från svenska och utländska aktieinnehav. Läs mer här.

Vårt ansvar som ägare

Vi bedriver påverkansarbete på olika sätt beroende på hur stor andel vi äger i bolaget. I de svenska innehaven äger vi ofta större aktieposter och kan då aktivt delta på bolagsstämmor och i valberedningar. I de utländska bolagen äger vi ofta mindre poster.
Läs mer om hur vi arbetar med påverkansarbete under Ägarstyrning.

Har du frågor om ansvarsfulla investeringar i AMF?

Annelie Götbring, AMF

Kontakta Annelie Götbring
Telefon: 08-696 31 00
E-post: annelie.gotbring@amf.se