Ansvarsfulla investeringar

AMF förvaltar drygt 500 miljarder kronor i pensionskapital. Detta innebär ett stort ansvar för att investeringarna görs med spararnas bästa i fokus och på ett långsiktigt hållbart sätt.

AMF bedriver påverkansarbete på olika sätt beroende på hur stor andel AMF äger i bolaget. I de svenska innehaven äger AMF ofta större aktieposter och kan då aktivt delta på bolagsstämmor och i valberedningar.

I de utländska bolagen äger AMF ofta mindre poster. I egen regi eller via olika former av samarbeten försöker AMF påverka innehaven i olika frågor, exempelvis att mäta och redovisa sina koldioxidutsläpp. Oberoende av innehavens storlek är hållbarhet en del av uppföljning och dialog vid AMFs möten med bolagen. AMF publicerar alla innehav av aktier och fastigheter årligen. AMF publicerar även Ägarstyrningsrapporter där ägararbetet i svenska respektive utländska bolag under det senaste året sammanfattas.

Läs mer under Ägarstyrning.

AMF arbetar med ansvarsfulla investeringar och granskar att våra innehav inte bryter mot internationella konventioner och normer. Vi investerar i de utländska bolag som vi bedömer är bäst på hållbarhet inom sin sektor. Det innebär att vi utöver den finansiella analysen även tar hänsyn till miljöfrågor, sociala frågor och bolagsstyrning.

AMF mäter och redovisar även koldioxidavtrycket från svenska och utländska aktieinnehav. Läs mer under:

Positivt urval

Normbaserad screening

Koldioxidavtryck

Har du frågor om ansvarsfulla investeringar i AMF?

Annelie Götbring

Kontakta Annelie Götbring
Telefon: 08-696 31 00
E-post: annelie.gotbring@amf.se