AMFs ledning och styrelse

AMFs styrelse består av tio ordinarie ledamöter utan suppleanter. Företagsledningen består av åtta personer.

AMFs ledning

Bild på Johan

Johan Sidenmark, vd

Anställd på AMF sedan 2012. 

Tidigare uppdrag: ledande uppdrag inom Nordea. Dessförinnan konsult i olika bolag inklusive Watson Wyatt, Mercer, Bain Clarkson samt delägare Prosecure Försäkringsmäkleri.

Utbildning: Corporate Finance på London School of Economics samt Cranfield School of Management.

Tomas Flodén

Tomas Flodén, chef kapitalförvaltningen och vd AMF Fonder

Anställd på AMF sedan 2009. 

Tidigare uppdrag: vice vd, stabschef och riskchef, AMF. Chefsekonom, Finansinspektionen samt olika roller inom Riksbanken.

Utbildning: magister från Handelshögskolan i Stockholm. Studier vid ESADE, Barcelona och Boğaziçi University, Istanbul.

Fredrik Bergqvist

Fredrik Bergqvist, chefsjurist

Anställd på AMF sedan 2016. 

Tidigare uppdrag: ansvarig för regulatory affairs samt chef för juristavdelningen på AMF. Jurist på Finansinspektionen och compliance officer på Söderberg & Partners.

Utbildning: affärsjuridisk magisterexamen från Linköpings universitet och en juris kandidatexamen från Stockholms universitet.

Marie Lietzings

Marie Litezings, chef Kund och Affär

Anställd på AMF sedan 2007. 

Tidigare uppdrag: ledande roller inom AMF, bland annat chef Produkt och Erbjudande. Olika roller inom E*TRADE och Stadshypotek Bank.

Utbildning: civilekonom Uppsala universitet.

Bild på Malin

Malin Omberg, chef Stabsenheten

Anställd på AMF sedan 2022. 

Tidigare uppdrag: ledande roller på Finansinspektionen, bland annat områdeschef Marknader. Ekonom, Riksbanken.

Utbildning: magisterexamen i nationalekonomi, Uppsala universitet

Bild på Cecilia

Cecilia Rosendahl-Lavén, chef Marknad och Kommunikation

Anställd på AMF sedan 2000. 

Tidigare uppdrag: ledande roller inom AMF, bland annat chef Marknad & Försäljning. Olika roller inom Stadshypotek Bank och Handelsbanken.

Utbildning: examen inom data- och systemvetenskap samt företagsekonomi, Örebro universitet. Strategisk kommunikation, Berghs School of Communication och FL/IFL vid Handelshögskolan i Stockholm.

Bild på Lena

Lena Ringström, Chef IT

Anställd på AMF sedan 2014.

Tidigare uppdrag: ledande roller inom Folksam IT, Kundansvarig CGI, Senior konsult Modul 1 Data, Nordea.

Utbildning: ADB-linjen, Solna Högskola.

Bild på Roland

Roland Kristen, chefaktuarie

Anställd på AMF sedan 2017. 

Tidigare uppdrag: Chefaktuarie / Riskchef på SPP och Storebrand (Norge).

Utbildning: Diplomerad aktuarie samt diplom i Wirtschaftsmathematik från universitetet Ulm i Tyskland.

Styrelse

Styrelsen i AMF utses av ägarna vid årsstämman som hålls under våren varje år. Styrelsens ordförande utses av årsstämman.

Styrelsens ledamöter:

Lars Wedenborn, styrelsens ordförande
Renée Andersson
Anders Canemyr
Bengt-Åke Fagerman
Therese Guovelin
Laura Hartman
Helena Nordberg
Marie Rudberg
Tomas With

Styrelsen består endast av ordinarie ledamöter.

Personalrepresentanter

Jann Wiebols (Akademikerföreningen), Noa Falk (Forena)

Revisor

Daniel Eriksson, Ernst & Young AB