Våra livslängdsantaganden

Livslängdsantaganden är försäkringsbolagens bedömning av hur länge personer i en viss grupp beräknas leva. De används bland annat för att beräkna storleken på din pension.

Varje försäkringsbolag gör sin egen bedömning av hur länge vi beräknas leva. AMF använder olika livslängdsantaganden beroende på produkt och kollektivavtalsområde. Bedömningen baseras bland annat på ålder och i vissa fall på kön. För kollektivavtalad tjänstepension används samma livslängdsantaganden för kvinnor och män.

Ju längre den förväntade livslängden är desto lägre blir månadsbeloppet eftersom pensionen då ska betalas ut under en längre tid. Det påverkar främst dig som valt att få utbetalning livet ut. Med en kortare förväntad livslängd får du ett högre månadsbelopp.

För dig som har valt att få din pension utbetald livet ut är det viktigt att veta att pensionen fortsätter att betalas ut oavsett hur länge du lever.

Över tid är det viktigt att livslängdsantagandet står i proportion till den verkliga livslängden. Vi ser därför löpande över våra livslängdsantaganden. Det innebär att livslängdsantagandet kan komma att förändras och eventuellt påverka ditt månadsbelopp.

Förväntad återstående medellivslängd vid 65 år

Avtalspension SAF-LO traditionell försäkring

Födelseår Förväntat antal levnadsår efter 65
1910-1919 18,5
1920-1929 18,5
1930-1939 18,5
1940-1949 19,8
1950-1959 20,7
1960-1969 21,8
1970-1979 23,0
1980-1989 23,8
1990-1999 24,4

 

Avtalspension SAF-LO fondförsäkring

Födelseår Förväntat antal levnadsår efter 65
1910-1919 18,5
1920-1929 18,5
1930-1939 18,5
1940-1949 19,8
1950-1959 21,0
1960-1969 22,2
1970-1979 23,0
1980-1989 23,8
1990-1999 24,4

 

ITP, traditionell försäkring och fondförsäkring

Födelseår Förväntat antal levnadsår efter 65
1910-1919 21,4
1920-1929 21,4
1930-1939 21,4
1940-1949 22,3
1950-1959 23,3
1960-1969 24,1
1970-1979 24,6
1980-1989 25,3
1990-1999 25,9

 

KAP-KL/AKAP-KL, traditionell försäkring och fondförsäkring

Födelseår Förväntat antal levnadsår efter 65
1910-1919 21,7
1920-1929 21,7
1930-1939 21,7
1940-1949 22,6
1950-1959 23,5
1960-1969 24,2
1970-1979 24,7
1980-1989 25,4
1990-1999 26,1

 

PA 16, traditionell försäkring och fondförsäkring

Födelseår Förväntat antal levnadsår efter 65
1910-1919 21,5
1920-1929 21,5
1930-1939 21,5
1940-1949 22,5
1950-1959 23,4
1960-1969 24,2
1970-1979 24,8
1980-1989 25,5
1990-1999 26,1