Nyckeltal för Individuell Tjänstepension

AMF jobbar aktivt för att du ska få en bra pension. Här hittar du viktiga räntor som påverkar din Individuell Tjänstepension.

Avkastningsränta

Under tiden du sparar hos oss får du ränta på ditt pensionskapital. Räntan kallas avkastningsränta. Räntan kan vara positiv eller negativ och variera i storlek. Det innebär att pensionskapitalet kan öka eller minska. Räntan fördelas månadsvis i efterskott och är inte garanterad.

Genomsnittlig avkastningsränta i olika åldersgrupper

Ålder

Genomsnitt
2017-2021

Q1 2022 2021 2020 2019 2018 2017
25 12,4 % -5,9 % 21,9 % 8,9 % 20,9 % 1,1 % 9,0 %
40 10,3 % -5,4 % 18,8 % 7,5 % 15,8 % 1,4 % 8,0 %
55 9,2 % -4,8 % 16,2 % 6,8 % 13,5 % 1,4 % 8,0 %
65 8,1 % -4,4 % 14,0 % 6,3 % 11,3 % 1,7 % 7,4 %

Ovan visas avkastning för vår aktuella traditionella försäkring öppen för nya premier. Logga in på Dina sidor för att se din individuella avkastningsränta.

Vår ambition med den traditionella försäkringen är att den ska ge möjlighet till avkastning under tiden du sparar och trygghet när du går i pension.

Avkastningsränta för försäkringar som tecknats före 2014

Genomsnitt
2017-2021
Q1 2022 2021 2020 2019 2018  2017
8,7 % -3,0 % 14,7 % 6,7 % 12,4 % 1,4 % 8,3 %

Aktuell garantiränta vid inbetalning

0,60 % före avdrag för skatt och kostnader (0,01 % efter avdrag för skatt och kostnader).

Garantiränta används för att beräkna hur stort ditt garanterade pensionsbelopp blir i din traditionella försäkring. Garanterat pensionsbelopp är det som vi minst lovar att betala ut till dig varje månad när du går i pension. Om värdeutvecklingen är bättre än vad som behövs för att uppfylla din garanti finns ett överskott, och du får en högre pension.

Läs mer om traditionell försäkring


Aktuell garantiförstärkningsränta

- 1,5 % före avdrag för skatt och kostnader (-2,10 % efter avdrag för skatt och kostnader).

Inför pensioneringen kan AMFs överskott användas till att öka kundernas garanterade belopp genom en garantiförstärkning. Vi gör förstärkningen för att öka tryggheten och minska risknivån i sparandet. Den ränta som används i samband med förstärkningen för att beräkna ökningen av garanterade belopp, kallas garantiförstärkningsränta.


Aktuell prognosränta

1,25 % före avdrag för skatt och kostnader.

Ditt pensionskapital förändras med en avkastningsränta, både medan du sparar och när pensionen betalas ut. När pensionen betalas ut används en prognosränta för att fördela pensionskapitalet jämnt under hela utbetalningsperioden.


Nyckeltal för bolaget AMF

Här kan du ta del av aktuella siffror för bolaget AMF som exempelvis solvens eller kollektiv konsolidering.

Nyckeltal för bolaget AMF