100 % garanti på din pension från jobbet

Vill du kunna koppla av och slippa tänka på pensionen? Med vår traditionella försäkring får du ett enkelt sparande med garanti och möjlighet till hög avkastning. Tre anledningar att välja AMF:

  • Du slipper engagera dig i din tjänstepension.
  • Du får ett pensionssparande med garanti.
  • Dina pensionspengar får goda möjligheter att växa långsiktigt.

Trygg tjänstepension i oroliga tider

Det kan vara skönt att spara tryggt till pensionen, inte minst i oroliga tider. Vår traditionella försäkring passar bra för dig som vill kunna koppla av och tänka på annat än pensionen, eftersom vi tar hand om den åt dig. Våra erfarna förvaltare arbetar aktivt med att placera dina pensions­pengar och sprida riskerna så att pengarna ska växa så tryggt och bra som möjligt.

Olika typer av investeringar – för att dina pengar ska växa

Vi investerar dina pensionspengar i många olika typer av tillgångar med olika hög risk, allt ifrån räntebärande papper till aktier och alternativa placeringar.  Det gör vi för att skapa så bra avkastning som möjligt på lång sikt. Till exempel investerar vi i nystartade företag med innovativa idéer och stor tillväxtpotential och etablerade företag som har stort fokus på hållbara lösningar för framtiden. De senaste 15 åren har vår traditionella försäkring växt med i snitt 7,1 procent per år1

100 procent garanti – för din trygghet

Under 2023 höjde vi garantin i vår traditionella försäkring till 100 procent. Det innebär att garantin nu beräknas på hela (100 % av) den premie som din arbetsgivare betalar in till din tjänstepension. 

Så här väljer du AMF

Det är enkelt och tar bara några minuter.

Välj AMF

9 av 10 har pension med garanti

Visste du att 9 av 10 av våra kunder har traditionell försäkring med garanti och möjlighet till hög avkastning.  

 

Vad innebär garantin?

Garantin i vår traditionella försäkring innebär att när du startar din pensionsutbetalning så är du garanterad minst ett visst belopp i pension från oss varje månad. För att beräkna garantin använder vi en andel av premien – dvs vad ditt jobb betalar in till din tjänstepension.

Under 2023 höjde vi den andelen till 100 %. Den höjda garantin gäller även inflyttat kapital, men om du har mindre än 5 år kvar till avtalad pensionsålder är nivån 75 procent.

När höjdes garantin?

Höjningen gjordes den 1 maj 2023 för kunder inom SAF-LO, PA16 och AKAP-KR, samt för AMF Tjänstepension (individuell tjänstepension). För ITP gjordes höjningen den 1 oktober.  Mer information om garantin i vår traditionella försäkring hittar du här.

Vad är tjänstepension?

Det är pengar som ditt jobb sätter av till din pension. Om det finns kollektivavtal så går det automatiskt. Tjänstepension är en viktig förmån och i oroliga tider kan den kännas extra betydelsefull. Du kan själv välja vilket pensionsbolag som ska ta hand om din tjänstepension. Här kan du läsa mer. 

Mer information om vår traditionella försäkring

Här hittar du villkor och annan viktig information om vår traditionella försäkring. 

ITP 1 och ITPK

Gäller försäkringsavtal som tecknas från och med 1 oktober 2023:

Har du en äldre försäkring – logga in och se vad som gäller för dig.

AMF som försäkringsdistributör

1) Genomsnittlig årlig totalavkastning för perioden 2008-10-01 - 2023-09-30 

Text: Redaktionen
amfredaktionen@amf.se