Garantin – vårt löfte till dig

Det finns många sätt att känna trygghet. Att ha lite koll på hur din ekonomiska framtid kommer att se ut kan vara ett. Med vår traditionella försäkring med garanti kan du känna dig trygg med att vi tar hand om din pension. Och när du slutar jobba vet du vad du minst kommer att få i pension från oss.

Vårt uppdrag är att ge dig trygghet

AMFs uppdrag är att ge en så trygg och bra pension som möjligt till över 4 miljoner kunder. Det är själva anledningen till att vi finns till. Eftersom vi har hand om pensionspengar för en stor del av svenska folket och är en av de största ägarna på stockholmsbörsen så är vi en viktig del av samhället. Vår storlek är också anledningen till att vi kan hålla nere våra kostnader per försäkring, vilket gör att vi kan ha riktigt låga avgifter. 

Vad innebär garantin i traditionell försäkring?

Garantin innebär att du vet vad du minst kommer att få från oss varje månad när du går i pension. Vi förvaltar pensionspengarna och ger dem möjlighet att växa så bra som möjligt. Därför blir ditt utbetalda pensionsbelopp i de allra flesta fall betydligt högre än det garanterade beloppet.

Garantin har blivit ännu bättre

Vi jobbar ständigt med att utveckla den traditionella försäkringen och under 2023 har vi gjort den ännu bättre, så att din pension ska bli ännu tryggare. Det kan du läsa mer om längre ner på sidan. Men först en liten genomgång av hur garantin fungerar.

Så här fungerar garantin

Detta är en förenklad bild av hur garantin fungerar i vår traditionella försäkring. 

  1. Ditt jobb betalar in pengar till din pension, och ditt pensionskapital ökar. Varje gång det kommer in pengar räknas även ditt garanterade pensionsbelopp fram.
  2. Samtidigt beräknar vi ett tilläggsbelopp, som är den del av din utbetalning som inte är garanterad. När du får avkastning ökar överskottet i pensionskapitalet och då stiger även tilläggsbeloppet. 
     
  3. När du börjar närma dig pensionen kan vi anpassa risken i din pension, genom att en del av överskottet görs om till garanti. Denna anpassning (garantiförstärkning) kan sedan fortsätta under hela din utbetalningstid, för att din pension ska vara trygg och stabil.

  4. När din pension börjar betalas ut får du det garanterade beloppet plus tilläggsbeloppet (när det finns ett överskott – vilket det nästan alltid gör). 

Vill du veta ännu mer om hur garantin fungerar? Längst ner på sidan finns mer fakta

Förbättrad garanti ger ökad trygghet

Vi vet att många tycker det är viktigt med trygghet, inte minst inför pensionen. Därför arbetar vi ständigt med att förbättra vårt erbjudande och göra pensionen tryggare. Eftersom AMF drivs enligt ömsesidiga principer har vi inga ägare som vill ha en del av vinsten, utan den går tillbaka till våra kunder. Så alla förbättringar vi gör, gör vi enbart för dig. 

Så har garantin förbättrats under 2023


Höjning från 85 till 100 procent

Garantin förbättrades för kunder som arbetar och får inbetalningar till tjänstepensionen. Garantin på inbetalda premier höjdes från 85 till 100 procent. Det innebär att när ditt jobb betalar in pengar till din tjänstepension hos oss så använder vi hela inbetalningen – 100 procent – när vi beräknar det garanterade pensionsbeloppet. Detsamma gäller för dig som flyttar ditt pensionskapital till oss, om du inte har mindre än 5 år kvar till avtalad pensionsålder. Då är nivån 75 procent.

Nytt sätt att beräkna garantin för kunder som får pension

Tidigare kunde garantin förstärkas bara fram till dess att pensions­utbetalningen startade. För att göra pensionen tryggare införde vi en ny modell 2023, som innebär att vi kan fortsätta att stärka garantierna även under den tid som du får pensionsutbetalning från oss.

Första gången vi använde den nya modellen var i maj 2023. Då omvandlades ett överskott på 9,3 miljarder kronor till garantier. Det innebar att en större del av pensionen blev garanterad för cirka 660 000 kunder, och att risknivån sänktes.

Mera fakta om garantin i vår traditionella försäkring

Här kan du läsa mer om hur garantin fungerar i AMFs traditionella försäkring – vår tryggaste och enklaste sparform.

Varje gång ditt jobb betalar in pengar till din tjänstepension räknar vi fram ditt garanterade belopp – dvs. det belopp vi lovar att du minst ska få från oss när du går i pension. Allt eftersom pensionskapitalet växer – med nya insättningar och avkastning på pengarna – så ökar också det uppskattade pensionsbeloppet som du ser på Mina sidor. Det är därför det kan verka lågt om du inte har jobbat så  länge.

Under tiden du sparar hos oss ökar alltså pensionskapitalet och det uppskattade utbetalningsbeloppet, ända tills du ska ta ut din pension. När du slutar jobba och går i pension kommer det inte in några nya pengar. Däremot fortsätter du att få avkastning så länge du får pensionsutbetalningar. 

För att räkna fram ditt garanterade pensionsbelopp använder vi en andel av premien, dvs. pengarna som kommit in från din arbetsgivare, och något som kallas garantiränta samt antaganden om bland annat livslängd. För närvarande använder vi 100 % av premien för att beräkna det garanterade beloppet.

Garantivärdet visar hur mycket pengar som vi (AMF) behöver reservera idag för att veta att din försäkring har ett kapital som motsvarar de garanterade pensionsbeloppen den dag de ska betalas ut. För att räkna fram garantivärdet gör vi en så kallad nuvärdesberäkning av dina samlade garanterade pensionsbelopp, alltså de belopp som vi lovat att betala ut till dig. 

Den del av pensionskapitalet som överstiger garantivärdet kallas överskott. Ett högt överskott gör det möjligt för AMF att ta lite högre risk i placeringarna och därmed skapa bättre avskattning. När du är ung är det därför en fördel om överskottet är stort.

Överskottet förändras över tid, både uppåt och nedåt. Det påverkas framför allt av den avkastning du får när tillgångarna vi investerat din pension i ökat (eller minskat) i värde. Men även om kapitalet kan minska i värde under enskilda perioder växer det normalt sett över tid. De senaste 15 åren har den genomsnittliga totalavkastningen varit 7,1 % per år*.

När du börjar närma dig pensionen ökar vi normalt den garanterade delen av din pension. Vi gör då en omfördelning mellan överskottsdelen och garantivärdet, så att det garanterade pensionsbeloppet successivt höjs och risken sänks. Det görs för att pensionen ska bli tryggare och din utbetalning mer stabil och förutsägbar. Garantin kan förstärkas från fem år innan du ska ta ut din pension, och förstärkningar kan sedan göras under hela den tid som din pension betalas ut.

När det är dags att ta ut pensionen får du alltid minst det garanterade beloppet. Om det finns ett överskott (vilket det nästan alltid gör) får du också ett så kallat tilläggsbelopp. Summan av det garanterade beloppet och tilläggsbeloppet är ditt månadsbelopp, det vill säga det vi betalar ut till dig varje månad. Beloppet räknas fram i januari varje år. Därför får du normalt sett samma månadsbelopp hela året.

Liten ordlista


Garanterat pensionsbelopp

Det belopp vi lovar att du minst kommer att få från oss varje månad när du går i pension.

Garantivärde

En nuvärdesberäkning av de garanterade beloppen, som visar hur mycket kapital vi behöver avsätta till garantin. 

Pensionskapital

Värdet på dina pensionspengar. Förenklat kan man säga att det är de insättningar som gjorts på försäkringen, och den avkastning du fått. 

Premier

Insättningar till din tjänstepensionsförsäkring (som görs av ditt jobb).

Risknivå

Risknivån i en finansiell produkt avser hur mycket den kan kan gå upp eller ner i värde.  

Tilläggsbelopp

Det du får i pensionsutbetalning utöver det garanterade beloppet. Tilläggsbeloppet baseras på det överskott som skapas när pengarna förvaltats väl.

Traditionell försäkring

Ett tryggt och enkelt pensionssparande där pensionsbolagets förvaltare sköter investeringarna och där det finns en garanti i botten.

Överskott

Den del av pensionskapitalet som inte är garantivärde. Hur stort överskottet blir beror framför allt på hur länge du sparat och hur väl vi lyckats med förvaltningen av dina pensionspengar. Sparar du i många år hos oss så har du normalt sett ett stort överskott på din försäkring.