Beräkning av pensionsbelopp

Med vår beräkningstjänst får du en uppskattning av hur stort pensionsbeloppet kan bli alternativt hur mycket företaget behöver betala för att uppnå önskat pensionsbelopp.

Beräkna pensionsbelopp

Resultatet är en uppskattning och får inte betraktas som en offert eller utfästelse om det framtida pensionsbeloppet.

Så tecknar du AMF Tjänstepension

Hör av dig till oss om företaget vill teckna AMF Tjänstepension eller vill ta med AMF i företagets pensionspolicy. Vi hjälper dig! 

Skicka en intresseanmälan till kundansvarig Bo Nylin: bo.nylin@amf.se. Ange företagets organisationsnummer, hur många ägare/anställda det gäller samt ditt namn och telefonnummer.