Kvinna.

Tjänstepension från jobbet

Har du tjänstepension? Ungefär nio av tio anställda i Sverige har tjänstepension så chansen är stor att du är en av dem. Tjänstepension finns på de allra flesta arbetsplatser och innebär att din arbetsgivare betalar in pengar till din pension. 

Tjänstepensionen är en viktig del av din totala pension. Under ditt yrkesliv kan tjänstepensionen växa till en betydande del av din framtida pension. 

Omfattas du av kollektivavtal har du automatiskt en tjänstepension. Omfattas du inte kollektivavtal kan du i stället ha en individuell tjänstepension eller omfattas av ett annat tjänstepensionsavtal. Du får ofta minst en tjänstepension per arbetsgivare. Har du till exempel arbetat på fem ställen har du minst fem olika tjänstepensioner.

För att se hur tjänstepensionen fungerar och vad som gäller för just dig kan du läsa mer under det tjänstepensionsavtal du omfattas av. 

Vilket avtal tillhör du?

Din tjänstepension ser lite olika ut beroende på vilket avtalsområde du tillhör, exempelvis om du är privatanställd arbetare, anställd i kommun eller region, privatanställd tjänsteman, statligt anställd eller har Individuell tjänstepension.

Om du är osäker på vilket avtal du tillhör, kolla med din arbetsgivare eller logga in på webbplatsen minpension.se för att få en överblick över hela din pension. Du kan också logga in för att se om du är kund hos oss och att vi tar hand om din tjänstepension!

Privatanställd arbetare

Om du är privatanställd arbetare heter din tjänstepension Avtalspension SAF-LO. Det gäller till exempel dig som är anställd på hotell, affär, restaurang, är byggnadsarbetare eller fabriksarbetare

Om du är privatanställd arbetare, och inte gör något ett eget val för din tjänstepension, placeras pengarna i en traditionell försäkring hos AMF.

Privatanställd arbetare: Avtalspension SAF-LO

Anställd i kommun eller region

Om du är anställd i kommun eller region heter din tjänstepension KAP-KL eller AKAP-KL. Det gäller till exempel dig som jobbar som brandman, vårdbiträde, bibliotekarie, arbetsterapeut, förskollärare, lärare eller parkarbetare.

Anställd i kommun eller region: AKAP-KR/KAP-KL

Privatanställd tjänsteman

Om du är privatanställd tjänsteman heter din tjänstepension ITP 1 eller ITP 2, beroende på när du är född. Exempel på yrken är journalist, ekonom, ingenjör och jurist.

Privatanställd tjänsteman: ITP 1 och ITP 2

Privatanställd tjänsteman inom försäkringsbranschen

Om du är privatanställd tjänsteman inom försäkringsbranschen heter din tjänstepension FTP 1 eller FTP 2, beroende på när du är född. Exempel på yrken är ekonom och jurist.

Privatanställd tjänsteman: FTP 1 och FTP 2

Statligt anställd

Om du är statligt anställd heter din tjänstepension PA 16. Det gäller till exempel dig som jobbar som lärare på universitet, militär, polis, tulltjänsteman eller flygledare.

Statligt anställd: PA 16

Andra tjänstepensionsavtal

Det kan finnas andra tjänstepensionsavtal än de vanligaste SAF-LO, ITP, FTP, KAP-KL, PA16. 

Du kan istället omfattas av ett tjänstepensionsavtal som antingen grundar sig på ett kollektivavtal eller ett tjänstepensionsavtal där andra överenskommelser slutits.  

Andra tjänstepensionsavtal

Välj AMF för din tjänstepension

Vill du bestämma var pengarna ska placeras kan du göra det. Men det går också bra att låta bli, då placeras de automatiskt hos ett utvalt bolag – om du är privatanställd arbetare är det AMFs traditionella försäkring som gäller. Här får du hög avkastning, låga avgifter och all vinst går tillbaka till kunderna, utan att du behöver lyfta ett finger.

Vi har cirka 4 miljoner kunder idag, chansen är stor att du är en av dem. Logga gärna in på dina personliga sidor hos AMF och följ hur ditt sparande utvecklas. På Dina sidor hittar du även försäkringsbesked och de villkor och avgifter som gäller för just din försäkring.