Sparformer för din tjänste­pension

Traditionell försäkring är ett tryggt och enkelt pensionssparande med garanti där AMF sköter förvaltningen. I fondförsäkring kan du själv välja vilka fonder som pengarna ska placeras i. Vi har ett väl genomtänkt fondutbud som passar för långsiktigt sparande.

Jämför sparformer hos AMF

Här ser du en enkel jämförelse mellan våra olika sparformer. Du hittar fördjupad information på sidorna för traditionell försäkring och fondförsäkring.

  Traditionell 
försäkring
Fondförsäkring
Eget fondval
Fondförsäkring
AMF Generationsportfölj
Aktiv själv    
Garanterat
pensionsbelopp
     
Möjlighet till mer risk
och högre avkastning
   
Automatisk anpassning
av risknivå efter ålder
 
Placerar i alternativa
tillgångar, t ex vindkraft
   
Tar hänsyn till hållbarhet
Möjligt välja efter-
levandeskydd
Låga avgifter

Om du är privatanställd arbetare, och inte gör något ett eget val för din tjänstepension, placeras pengarna i en traditionell försäkring hos AMF.

Om du väljer fondförsäkring, men inte aktivt väljer någon fond, placeras pengarna i vår entrélösning AMF Generationsportfölj.