Nyheter

Mycket är grönt i AMF fonders utbud

Från och med den 10 mars finns en ny EU-gemensam rapportering för hur finansiella produkter tar hänsyn till hållbarhet. I och med den nya förordningen så blir informationsstandarden lika i hela EU och det ökar möjligheterna att jämföra olika fonder med varandra.

Vad innebär den nya hållbarhetsinformationen?


AMF Fonder högst rankade i ny jämförelse av 43 svenska fondbolag

Det oberoende fondutvärderingsföretaget Morningstar lanserade i slutet av sommaren ett nytt framåtblickande fondbetyg – Morningstar Quantitative Rating (MQR). När ett snittbetyg för de svenska fondbolagens sverigeregistrerade fonder nu presenteras placerar sig AMF Fonder i topp bland de 43 jämförda fondbolagen.

Läs mer


Cecilia Ardström ny tillförordnad vd för AMF Fonder

AMF Fonders styrelse och Jonas Eliasson har kommit överens om att Jonas Eliasson lämnar rollen som vd för AMF Fonder. AMF Fonders styrelse har samtidigt utsett Cecilia Ardström till ny tillförordnad vd för bolaget.

Läs mer


Nyhetsarkiv


Kvartalskommentarer

Riskinformation om fondsparande

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationsbroschyr och faktablad.