Nyheter

AMF samlar kapitalförvaltningen i gemensam organisation

AMF samlar kapitalförvaltningen för fond- och livförvaltning i en gemensam organisation. Tomas Flodén har utsetts till vd för AMF Fonder där verksamheten kommer att bedrivas.

Syftet är att stärka AMFs erbjudande till samtliga sparare


Rekordlåga avgifter och rekordstor förmögenhet på svensk fondmarknad

För fjärde året i rad sjönk under 2020 den genomsnittliga årliga avgiften på den svenska fondmarknaden till 1,37 procent (1,38) – en lägsta nivå på 14 år.

AMFs fondavgiftsrapport 2020


Mycket är grönt i AMF fonders utbud

Från och med den 10 mars finns en ny EU-gemensam rapportering för hur finansiella produkter tar hänsyn till hållbarhet. I och med den nya förordningen så blir informationsstandarden lika i hela EU och det ökar möjligheterna att jämföra olika fonder med varandra.

Vad innebär den nya hållbarhetsinformationen?


AMF Fonder högst rankade i ny jämförelse av 43 svenska fondbolag

Det oberoende fondutvärderingsföretaget Morningstar lanserade i slutet av sommaren ett nytt framåtblickande fondbetyg – Morningstar Quantitative Rating (MQR). När ett snittbetyg för de svenska fondbolagens sverigeregistrerade fonder nu presenteras placerar sig AMF Fonder i topp bland de 43 jämförda fondbolagen.

Läs mer


Nyhetsarkiv


Kvartalskommentarer Q4 2021

Riskinformation om fondsparande

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationsbroschyr och faktablad.