Vad är en aktie?

Kort svar: En aktie är en ägarandel i ett bolag. Men självklart finns mer att lära sig för den som vill. Här berättar vi om det viktigaste!

Illustration av melon och melonbild
Ett företag kan ha flera olika aktieägare som alla äger varsin eller flera bitar av bolaget.

Bolag kan drivas i många olika former. Aktiebolag är en, vilket innebär att bolaget ägs helt eller i delar av aktieägare. En aktieägare kan vara en privatperson, ett företag – till exempel AMF – eller en organisation. Är ett bolag börsnoterat så kan aktierna i bolaget köpas och säljas på en börs.

– Det finns olika sorters aktier: A-, B- och preferensaktier. De olika sorterna har olika rösträtt och som aktieägare har man då olika möjlighet att påverka bolaget, till exempel genom att rösta på bolagsstämmor. AMF har flest B-aktier, och totalt sett är vi ägare i ungefär 300 bolag, berättar Jonas Romlin, kapitalförvaltare av utländska aktier på AMF.

Har du aktier i ditt sparande hos AMF?

Är du kund hos AMF och har en fondförsäkring så väljer du själv om du vill att din pension ska placeras i aktiefonder, det vill säga fonder som enbart består av aktier. Det finns även fonder som blandar aktier och räntebärande tillgångar. Ett exempel på en sådan fond är AMF Balansfond. 

Har du en traditionell försäkring investeras en del av pengarna i aktier, där sprids nämligen pengarna i en mix av tillgångar – aktier, räntebärande tillgångar, fastigheter och alternativa tillgångar som alla har olika uppgifter. Aktier ska skapa mer avkastning över tid medan räntebärande tillgångar och obligationer bidrar med stabilitet och lägre risk. Tillsammans kan de ge en trygg och bra pension.

Som stort och finansiellt starkt bolag kan AMF också – inom den traditionella försäkringen – investera i bolag vars aktier inte säljs på börsen. Det betyder att man kan gå in i nytänkande, innovativa företag som inte ännu är noterade på en börs, men som på sikt förväntas ge bra avkastning till pensionsspararna. Två exempel på onoterade bolag som AMF investerat i under det senaste året är skogsbolaget Bergvik Skog Öst och solcellstillverkaren Exeger. Den här typen av investeringar är det långt ifrån alla bolag som kommer åt och som privatperson är det snudd på omöjligt.

Hur sparar du hos AMF, i en traditionell försäkring eller en fondförsäkring, eller kanske både och? Logga in för att se i vilka tillgångar ditt sparande är fördelat.

Text: Redaktionen
amfredaktionen@amf.se