Traditionell försäkring – för dig som vill tänka på annat än tjänstepensionen

De flesta som har tjänstepension har traditionell försäkring. Det är en trygg sparform som passar dig som inte vill tänka så mycket på tjänstepensionen. Bara veta att den där spargrisen finns där när du ska gå i pension.

Spargris

Har du någon gång hittat en gammal spargris som du inte visste att det fanns pengar i? Ibland är det så med tjänstepensionen. Du kanske anar att det finns pensionspengar någonstans men vet inte var och hur mycket.

Hos oss på AMF har 90 procent av våra drygt 4 miljoner kunder traditionell försäkring. Men väldigt många vet inte om det. Är du en av dem? Logga in och kolla själv!

Vad är bra med vår traditionella försäkring?

Är det något vi kan så är det traditionell försäkring, vi har jobbat med det sedan 1973. Den är så bra därför att: 

 1. Vi sköter förvaltningen och placeringarna åt dig

  Du behöver inte tänka på din tjänstepension till vardags*, eftersom vi förvaltar pensionskapitalet åt dig. När du blir äldre sänker vi risknivån och ökar dina garanterade pensionsbelopp, om det finns ett tillräckligt stort överskott på försäkringen. Det sker automatiskt för att säkra din pension till den dag du slutar arbeta. När du är pensionär räknas ditt månadsbelopp om i början av varje år. På så sätt vet du hur mycket pension du får från oss varje månad. 

 2. Den ger goda möjligheter till hög avkastning

  Tjänstepensionen är ett långsiktigt sparande. Vi förvaltar din pension aktivt så att den ska växa så tryggt och bra som möjligt. Din pension växer långsiktigt i en blandning av olika tillgångar, till exempel räntebärande papper som har lägre risk, och aktier som förväntas ge bättre avkastning på lång sikt. Vi investerar också i exempelvis fastigheter, vindkraftverk och skog för att få rätt risknivå.

 3. Den bidrar till ett mer hållbart samhälle

  Vi investerar i sådant som vi tror är bra för samhället, miljön och din pension. Dessutom är vi med och påverkar hur företag vi investerar i faktiskt arbetar med klimatfrågor, jämställdhet och anständiga arbetsvillkor. På så sätt är din pension en del av omställningen till ett mer hållbart samhälle. 

 4. Den har en låg avgift (och allra lägst för dig som är privatanställd arbetare)

  Avgifterna för kollektivavtalad tjänstepension är generellt väldigt låga. Det är bra och viktigt eftersom det blir mer pengar kvar som kan växa till din pension. Läs mer om varför låga avgifter är viktigt.  
  Dessutom, om du är privatanställd arbetare (dvs. jobbar inom till exempel bygg, hotell eller butik) så är din avgift hos AMF den lägsta på marknaden: 40 kronor i fast avgift och 0,15 procent av pensionskapitalet.[1] Dessutom finns det ett tak på 300 kronor – en maxavgift – för hur mycket du betalar i årlig avgift. När åren går samlar du på dig mer och mer tjänstepension och då kan det vara skönt att veta att du betalar max 300 kronor, oavsett hur många traditionella försäkringar du har hos oss.

 5. Du har en garanti – men de flesta får mer

  Du är garanterad ett visst belopp när det är dags för utbetalning av din tjänstepension. Men de allra flesta får mer i pension än garantin utlovat. Det beror på att du – om avkastningen varit bra – får ett extra belopp utöver det som är garanterat.

  *) Det du kan behöva ta ställning till är om du vill att din familj ska få din tjänstepension om du skulle gå bort. Läs mer om återbetalningsskydd här.


Passar traditionell försäkring för mig?

Stämmer detta på dig?

 • Jag vill inte vara aktiv när det gäller min tjänstepension.
 • Jag vill att min tjänstepension ska bidra till omställningen mot ett hållbart samhälle.
 • Jag vill överlåta placering och förvaltning till AMFs erfarna förvaltare, som aktivt jobbar för att mitt pensionskapital ska växa.
 • Jag vill ha en riktigt låg avgift.
 • Jag vill ha trygghet i form av ett garanterat belopp samtidigt som jag har en chans att få mer.

I så fall passar troligen traditionell försäkring bra för dig.


Har du traditionell försäkring hos oss på AMF?

Det kan du enkelt ta reda på genom att logga in med BankID

 

En bra tjänstepension – oavsett om du väljer eller inte

9 av 10 svenskar som arbetar har jobb med kollektivavtal, vilket bland annat innebär att jobbet betalar in tjänstepension.

För den som tillhör kollektivavtalet Avtalspension SAF-LO placeras pensionen automatiskt i AMFs traditionella försäkring om man inte själv väljer annat. Det har fack och arbetsgivare bestämt eftersom de anser att alla – oavsett om man väljer själv eller inte – har rätt till en bra tjänstepension. AMFs traditionella försäkring passar de allra flesta: avgiften är låg och vi förvaltar pengarna åt dig. Det är ett tryggt och enkelt sätt att spara till pensionen. Och självklart kan du välja AMF för din tjänstepension även om du inte tillhör Avtalspension SAF-LO.

 

[1] Även kapitalförvaltningskostnaden är låg: 0,03-0,04 procent.

 

 

Text: Redaktionen
amfredaktionen@amf.se