Här växer din pension: Anticimex

Kanske har de räddat dig från getingbon eller råttinvasioner i sommar? Många känner till det skadedjursbekämpande företaget Anticimex. Men färre vet är att deras arbete för att befria dig från objudna gäster faktiskt kan få din pension att växa, för sedan 2017 äger AMF cirka en tiondel av aktierna i bolaget.

I serien Här växer din pension träffar vi företag som AMF investerar i för att få kundernas pensioner att öka i värde. Anticimex grundades i Sverige 1934 som ett bolag specialiserat på att hjälpa fastighetsägare och hyresvärdar med skadedjur. Bolaget har nu vuxit och finns runt hela världen.

– De senaste åren har vi expanderat och finns nu på nitton marknader, från Singapore till USA och i tretton länder inom EU. Det är både företag och privatpersoner som anlitar oss, antingen innan eller efter något har hänt, berättar Jarl Dahlfors, vd Anticimex.

För AMF kom möjligheten att investera i Anticimex under 2017.

– Vårt jobb är att få kundernas pensionskapital att växa och därför investerar vi i bolag som vi tror har en långsiktigt bra affär. Det är extra roligt att investera i ett svenskt bolag som många känner till och som dessutom är så framgångsrika utomlands, säger Anders Oscarsson, aktiechef på AMF.

Mycket som avgör innan en investering

Innan en investering genomförs analyserar AMF alla tänkbara scenarion i alla led som kan påverka företaget – det som kan ge dem ökade affärer och det som skulle kunna minska affärerna.  

– I vår analys försöker vi förstå så mycket vi kan om bolaget och dess bransch. Det är avgörande för om vi kommer kunna skapa avkastning till AMFs kunder. När vi investerade i Anticimex tittade vi på hur den ökade globaliseringen och urbaniseringen skulle kunna påverka mängden av problem med skadedjur. Om exempelvis resandet ökar kan det göra att skadedjur sprids mer än förr – sedan lyssnade vi på vilken lösning Anticimex hade på det. Det är sådana frågor man behöver förstå innan en stor investering, säger Anders Oscarsson, på AMF.

Anticimex är idag fjärde störst i världen inom skadedjursbekämpning men bolaget är världsledande med att utveckla ny teknik som gör jobbet mer miljövänligt och effektivt, något som kallas preventiv skadedjursbekämpning.

Redan nu sparar vi in ett halvt kilo kemikalier genom att använda tekniska fällor och preventiv bekämpning.

– Det vi är specialister på, och ledande inom, är att arbeta förebyggande mot skadedjur och det har vi blivit genom ny teknik. Genom digitala fällor kan vi dels bekämpa skadedjur utan gift och vi kan också använda det för att spåra, istället för att en servicetekniker ska behöva åka runt och titta om en fälla har använts. Det minskar användningen av gifter och gör att våra transporter blir färre, berättar Jarl Dahlfors.

Tillgänglighet för fler, nästa steg

Än så länge är de digitala tjänsterna bara tillgängliga för företagskunder, som restauranger och hotell men man håller på att utveckla det även för privatpersoner.

– Just nu jobbar vi med ett pilotprojekt i USA där vi testar den digitala lösningen hos privatpersoner. Redan nu sparar vi in ett halvt kilo kemikalier genom att använda tekniska fällor och preventiv bekämpning, därför har vi allt att vinna med att skala upp den digitala lösningen och göra den tillgänglig för fler, säger Jarl Dahlfors.

Text: Redaktionen
amfredaktionen@amf.se