Pensionen har en nyckelroll i vår gemensamma framtid

De senaste åren har medvetenheten kring hållbarhet ökat. Det som tidigare handlat om källsortering och att göra miljösmarta val i vardagen som på olika sätt minskar ens personliga klimatavtryck berör idag allt fler områden. Ett exempel på det är pensionssparandet. Någon som är expert på det är Suzanna Eckerhall, hållbarhetsansvarig på AMF. Vi har bett henne berätta hur det hänger ihop.

Bild på Suzanna Eckerhall, hållbarhetsansvarig på AMF
Suzanna Eckerhall är hållbarhetsansvarig på AMF.

Vi på AMF förvaltar tjänstepensionen till ungefär 4 miljoner kunder. Målet är att pengarna din arbetsgivare sätter av ska växa tills det är dags för dig att gå i pension. Idag förvaltar vi cirka 750 miljarder. Pengar som investeras i företag, fastigheter och andra tillgångar för att våra kunder ska få så hög pension som möjligt.

- Vi vill att företagen vi investerar i ska ge god avkastning till våra kunder, men också att de agerar på ett ansvarsfullt sätt. Hur företagen hanterar hållbarhetsfrågor är starkt kopplat till hur konkurrenskraftiga de kan vara över tid. Hållbarhet hänger på det sättet tydligt ihop med vårt uppdrag att få våra kunders pensionspengar att växa, säger Suzanna Eckerhall.

Vi är stora ägare i många bolag och har därmed reell ”makt” att faktiskt påverka till det bättre.

Att medvetenheten kring frågan har ökat håller Suzanna med om.

- Generellt i samhället har vi under de senaste åren sett en kraftigt ökad medvetenhet om hållbarhet och klimat. Det handlar både om att konsumenter vill agera på ett sätt som bidrar till en hållbar utveckling och, inte minst, ett ökat fokus inom politiken och näringslivet, säger Suzanna och fortsätter.

- Jag märker tydligt att förväntningarna på oss som pensionsbolag ökar att ta ansvar. Vi är stora ägare i många bolag och har därmed reell ”makt” att faktiskt påverka till det bättre.

Tre fokusområden styr arbetet

AMF har tre fokusområden för arbetet med hållbarhet. Affärsetik, klimat och mångfald.

- När man som vi är stora ägare i företag innebär det att vi har god möjlighet att påverka företagen i en hållbar riktning. Vi ska självklart också själva föregå med gott exempel och jobbar med samma mål som vi vill att företagen vi investerar i ska uppnå. Att arbeta efter Parisavtalets mål om att uppnå netto noll utsläpp till år 2050 är ett exempel. Att främja ett arbetssätt och en kultur där alla medarbetares erfarenheter kan komma till nytta är ett annat, säger Suzanna Eckerhall.

Transparens är också en viktig del arbetet och något som regelverken från exempelvis EU ställer mer krav på.  

- Vi behöver utveckla vår förmåga att beskriva vad vi gör, varför vi gör det och hur det påverkar samhällets utveckling och omställningen. Det här drivs dels av regelverk men också av medvetna kunder som vill investera sina pengar på ett sätt som både gör gott och skapar avkastning, säger Suzanna Eckerhall.

Läs mer om hur vi arbetar med hållbarhetsfrågor på AMF.

Text: Redaktionen
amfredaktionen@amf.se