Därför investerar vi din pension i onoterade bolag

Förutom att investera i noterade bolag, räntebärande tillgångar, fastigheter och alternativa tillgångar investerar vi i onoterade bolag. Det kan vara både mindre och större bolag som är i behov av kapital för att kunna växa och utvecklas. Varför gör AMF den här typen av investeringar och har de högre risk än andra typer av investeringar? I artikeln nedan berättar vår kapitalförvaltningschef Tomas Flodén om hur AMF resonerar kring onoterade investeringar och varför de kan ge bra avkastning åt spararna.

Porträttbild på Tomas Flodén.
Tomas Flodén är kapitalförvaltningschef på AMF.

Varför investerar AMF i onoterade bolag?

– Det enkla svaret är avkastning. Du ska få så trygg och bra pension som möjligt och alla investeringar vi gör är för att skapa avkastning åt dig som är kund hos oss. Genom att investera i onoterade bolag har vi möjlighet att komma in tidigare i nya, växande bolag och andra bolag som inte är handlade på någon börs, vilket gör att avkastningspotentialen är stor. Vi investerar i onoterade bolag i vår traditionella försäkring.

Är det inte hög risk?

– Lite förenklat så kan man säga att enskilda investeringar i onoterade bolag innebär högre risk än noterade aktier. I utbyte mot den högre risken ska de här investeringarna ha en högre förväntad avkastning än de noterade aktierna. Det innebär att vissa av de här bolagen kommer att ge väldigt bra avkastning, och att andra kan komma att innebära en förlust. Målet är att de sammantaget ska bidra positivt till portföljens totala avkastning, vilket strategin också har gjort hittills. Samtidigt innebär vår strategi att investera i onoterade bolag inte att vi accepterar en högre total risk i portföljen, utan målet är att den riskjusterade avkastningen ska bli högre. Det uppnår vi genom att minska risken i andra delar av portföljen.

Bör AMF ta den här typen av risker?

– Ja, det är viktigt att vi har en bred och varierad portfölj med en riskprofil som ger våra kunder en jämn och hög avkastning över tid. De onoterade bolagen är ett tillgångsslag som möjliggör att ta högre risk i enskilda investeringar i utbyte mot högre förväntad avkastning. Men det är viktigt att balansera riskerna i de onoterade investeringarna med andra tillgångsslag, så att skillnaden i avkastning från år till år inte är för stor. Därför består den traditionella försäkringens portfölj till största delen av noterade bolag följt av räntebärande tillgångar och fastigheter. Sammantaget har våra investeringar i onoterade bolag gett hög avkastning jämfört med andra tillgångsslag, vilket över tid har gett våra kunder högre pensioner.

Vilka onoterade bolag har AMF investerat i?

– Vi har investerat i några bolag som har blivit noterade som Spotify, Volvo Cars och Yubico. Vi har också investerat i ett par bolag som blivit uppköpta av andra bolag, som Izettle. Slutligen har vi en portfölj med onoterade bolag där de största innehaven är Anticimex, Northvolt och H2GS.

Text: Redaktionen
amfredaktionen@amf.se