Med kraft att påverka framtiden

Vill du ha en trygg och bra tjänstepension? Tycker du samtidigt att hållbar utveckling, klimat och jämställdhet är viktigt? Då ska du välja AMF! Vi ser till att din tjänstepension växer, samtidigt som den bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling.

Kvinna samtalar

De flesta av AMFs cirka 4 miljoner kunder har sin tjänstepension i en traditionell försäkring. För att pengarna ska växa så tryggt och bra som möjligt investeras de på olika sätt, till exempel i svenska företag. Den som är med och äger företag har ett ansvar för att de drivs och utvecklas långsiktigt, hållbart och på ett schysst sätt.

Anders Oscarsson
Anders Oscarsson, aktiechef och ägaransvarig på AMF

– Samhället, och hur vi lever, behöver bli mer hållbart. Då måste företagen drivas ansvarsfullt och långsiktigt. Som ägare pratar vi med företagen, ställer krav och föreslår förbättringar så att de kan utvecklas på ett bra sätt. Investeringar i välskötta företag som är rustade för framtiden betyder mer pension till dig som är kund, säger Anders Oscarsson, aktiechef och ägaransvarig på AMF.

Ju större del av företaget man äger, desto större ansvar och möjlighet finns att påverka i den riktning man tror på. Anders Oscarsson pratar om ett brett ansvar – mot företagen, medarbetare, kunder och leverantörer, men också mot andra ägare och samhället i stort. För att inte tala om ansvaret mot de egna kunderna som vill ha en bra pension.

Som ägare pratar vi med företagen, ställer krav och föreslår förbättringar så att de kan utvecklas på ett bra sätt. Investeringar i välskötta företag som är rustade för framtiden betyder mer pension till dig som är kund.

Förutom att investeringen ska ge god avkastning på lång sikt är frågor som hållbarhet, öppenhet och jämställdhet särskilt viktiga när AMF investerar i svenska företag.

Hållbarhet:

Företag som AMF investerar i ska ha ett medvetet hållbarhetsarbete, eller en tydlig strategi att förbättra sig inom hållbarhet.

– Pensioner är ett långsiktigt sparande och när vi investerar i svenska företag är det i princip alltid långsiktigt. Det fina är att hållbarhet och avkastning går hand i hand. Företag som tar ansvar i klimatfrågan och har schyssta villkor för sina anställda är i regel bättre investeringar över tid eftersom de kan stå starka i framtiden. Den här typen av frågor engagerar vi oss mycket i, säger Anders Oscarsson.

Jämställdhet:

Det är ofta en styrka om de som sitter i styrelser och ledningsgrupper har olika bakgrund, kompetenser, erfarenheter – och kön. Målet är att minst 40 procent av styrelsemedlemmarna ska vara av ena könet. I de styrelser där AMF är med i valberedningen är i snitt 41 procent kvinnor, jämfört med 35 procent på Stockholmsbörsen som helhet.

– Vi är stolta över vad vi har lyckats med hittills men vi är inte nöjda! Arbetet måste fortsätta, ska vi få fram fler kvinnliga styrelsekandidater behöver vi öka antalet kvinnor som har erfarenhet av ledande positioner, säger Anders Oscarsson.

Öppenhet:

Vi vill att de svenska företag som vi investerar i ska vara öppna med hur de resonerar och tänker i vissa frågor, till exempel klimatfrågan. Ett annat exempel är hur de hanterar skatt, vilket vi tycker ska redovisas i en policy som är tillgänglig för alla (på företagets webbplats). Tyvärr saknar fortfarande flera av de svenska företag som AMF äger helt eller delvis en publik skattepolicy och AMF fortsätter därför att driva frågan.


Vill du veta mer om hur AMF använder sitt inflytande så kan du läsa vår ägarrapport. Mer information om hur vi arbetar med hållbarhet finner du här.

Ägararbetet i praktiken

  • De börsnoterade svenska företagen handlas på Stockholmsbörsen, och där är AMF tillsammans med dotterbolaget AMF Fonder den sjätte största ägaren. Inom den traditionella försäkringen äger AMF 35 företag som är noterade här (per 2021-02-26).
  • I de börsnoterade företagen deltar AMF i bolagsstämmor. En viktig uppgift är att tillsätta en väl fungerande styrelse. Därför deltar AMF i valberedningar som föreslår nya styrelsemedlemmar. År 2019/2020 deltog vi i 32 valberedningar.
  • En stor del av ägararbetet handlar om att ha en dialog med företagen och att noga analysera deras rapporter. AMF träffar ordförande och vd regelbundet, och andra nyckelpersoner vid behov. Samtalen handlar om allt från nya produktionsanläggningar, orsaker till förra kvartalets resultat, utmaningar, synpunkter på utdelning, skatt med mera. AMF har också nära kontakt med andra ägare.
  • I företag som är noterade på börser utomlands ser ägararbetet annorlunda ut. Där är AMF en ganska liten ägare och påverkansarbetet sker därför ofta tillsammans med andra ägare.

Fakta om AMFs traditionella försäkring

  • Ungefär 9 av 10 av våra cirka 4 miljoner kunder sparar till sin tjänstepension i en traditionell försäkring. Den passar dig som till vardags inte vill engagera dig i din pension, och som vill ha en garanti.
  • Vårt viktigaste uppdrag är att ge dig som är kund en trygg och bra tjänstepension. Därför placeras pengarna i den traditionella försäkringen på olika sätt; i svenska och utländska aktier, räntebärande tillgångar, fastigheter, förnyelsebar energi och skog.
  • Cirka 20 procent av kapitalet i den traditionella försäkringen är placerat i 35 svenska, börsnoterade företag i olika branscher.

Läs mer om vår traditionella försäkring.

Text: Redaktionen
amfredaktionen@amf.se