Här växer din pension: I svensk fordonsindustri

Ute på vägarna och inne i städerna rullar bilar, lastbilar och bussar dygnets alla timmar. Sverige är hemvist för några av världens ledande tillverkare av tunga fordon och personbilar. Att det är bra för Sverige när det går bra för svenska företag är lätt att förstå, men här berättar vi varför det också är bra för din pension.

Bild på en familj som håller på att packa in sig i en bil parkerad under ett träd.

Vi jobbar för att din tjänstepension ska växa. Att investera i bolag vi tror kommer vara lönsamma på lång sikt är ett sätt att nå dit. Det har vi lyckats bra med - de senaste 15 åren har vår traditionella försäkring växt med i snitt 7, 1 procent per år1. Svensk fordonsindustri har en gedigen historia och är känd världen över. AMF investerar i en rad bolag inom branschen. Anders Oscarsson är aktiechef och ägaransvarig på AMF.

- Svensk fordonsindustri har en unik innovationskraft. Det är en bransch som fortsätter sätta Sverige på kartan med allt från det säkerhetstänkande som en gång i tiden gav oss krockkudden, till nya idéer kring utveckling av elbilar, idéer som ger framtidstro, säger Anders Oscarsson.

Välkända varumärken och doldisar som utmanar

Av våra 4 miljoner kunder sparar 9 av 10 till sin tjänstepension i en traditionell försäkring. I den har man som kund en garanti och behöver inte göra några egna val för var pengarna ska placeras. Det sköter erfarna förvaltare. Några exempel på bolag som finns i AMFs traditionella försäkring är:

  • AB Volvo som är världsledande inom tung fordonsindustri
  • Volvo Cars som de flesta känner som personbilstillverkare men också har en lång historia som innovationsbolag.
  • Autoliv som skapar säkerhetssystem till bilar
  • Leax som tillverkar komponenter till bil- och lastbilstillverkning

- Att ha en bredd och variation är viktigt för att sprida risk och vi följer noga utvecklingen i branschen. Eftersom vi investerar långsiktigt är vi angelägna om att bolagen fortsätter utvecklas och behåller sin position på marknaden. AMF har också den finansiella styrkan som krävs för att kunna gå in tidigt i bolag som ännu inte börsnoterats. Det gör att vi kan investera i både stora etablerade bolag och nyskapande uppstickare, säger Anders Oscarsson.

Bild på Anders Oscarsson
- Att skapa en långsiktigt bra avkastning till våra kunder är vårt viktigaste uppdrag.

Omställningen mot att bli mindre fossilberoende är en av de stora utmaningarna i samhället, inte minst för fordonsindustrin. Att frågan arbetas aktivt med är alltid viktigt när AMF investerar. Om bolagen kan bidra till samhället på fler sätt, till exempel genom att skapa eller behålla arbetstillfällen är det också en positiv faktor. För flera av bolagen vi investerar i inom svensk fordonsindustri sker en stor del av både utvecklingen och tillverkningen i Sverige och bolagen är stora arbetsgivare.

- Att skapa en långsiktigt bra avkastning till våra kunder är vårt viktigaste uppdrag. Att det sedan kan ske i en bransch som är en viktig del av omställningen mot ett hållbart samhälle och där många arbetstillfällen kan skapas är en bonus, säger Anders Oscarsson.

1. Genomsnittlig årlig totalavkastning för perioden 2008-10-01 -  2023-09-30

Text: Redaktionen
amfredaktionen@amf.se