Ett tufft år för världen men långsiktig avkastning viktigast för din pension

Det ekonomiska läget är osäkert och konjunkturen svag. Överallt märks stigande priser och många får en alltmer pressad privatekonomi. Dessutom har vi nu ett krig i Europa som leder till allvarliga mänskliga och ekonomiska konsekvenser. Men hur påverkar den ekonomiska utvecklingen din tjänstepension och hur jobbar vi för att din pension ska växa bra på lång sikt?

Tomas Flodén tittar in kameran i en somrig utomhusmiljlö
Tomas Flodén är chef över AMFs kapitalförvaltning

Många kommer minnas 2022 som ett dramatiskt år. Ryssland invaderade Ukraina, och för första gången på 30 år har vi ett fullskaligt krig i Europa. I pandemins efterdyningar har en energikris seglat upp och inflationen stiger. Under året bromsade den ekonomiska utvecklingen in och det mesta tyder på att vi är på väg in i en lågkonjunktur.

Riskspridning dämpade nedgången

När ekonomin viker och börserna faller påverkas avkastningen. År 2022 blev totalavkastningen för AMFs traditionella försäkring -8,6 procent. Det är första gången sedan 2008 som totalavkastningen är negativ.

– Fjolårets ekonomiska nedgång har drabbat de flesta på ett eller annat sätt. För AMF var det avkastningen på svenska aktier som påverkades mest. Genom att sälja utländska aktier och anpassa våra räntebärande tillgångar lyckades vi sänka risken. Samtidigt fortsatte vi att investera i tillgångar som inte är lika känsliga för börsfall och inflation, till exempel i fastigheter, skog och infrastruktur. Det här har gjort att vi i viss mån lyckades dämpa den negativa utvecklingen. Med de här åtgärderna har vi också stärkt våra förutsättningar att skapa långsiktigt god avkastning framåt, säger Tomas Flodén, kapitalförvaltningschef AMF.

Långsiktig avkastning viktigast för din pension

Man ska komma ihåg att pensionen ett långsiktigt sparande. Mellan 2008 och 2022 växte pengarna i den traditionella försäkringen med i snitt 6,4 procent per år1. Det senaste decenniet har vi också höjt pensionerna med i snitt 5,4 procent per år2. Avkastningen är individuell så för att se exakt hur din pension har utvecklats behöver du logga in på amf.se

Konsekvent och tydlig investeringsfilosofi

I AMFs traditionella försäkring, som de flesta av våra kunder sparar i, investeras kapitalet i aktier, räntebärande papper, fastigheter och infrastruktur på olika marknader. Fördelningen mellan de olika tillgångarna anpassas efter det aktuella läget, men den övergripande investeringsstrategin ligger fast. Den går bland annat ut på att dra nytta av att vi kan investera långsiktigt i bolag på och utanför börsen. Att vi kan investera på det sättet stärker våra möjligheter att skapa en bra och konkurrenskraftig avkastning, och därmed så bra pensioner som möjligt över tid åt våra kunder. När det gäller den ekonomiska utvecklingen framåt resonerar Tomas Flodén så här:

– Den ekonomiska utvecklingen det närmaste året kommer att vara tuff, men vi kan eventuellt få se början på en återhämtning under nästa år. Man ska komma ihåg att pensioner är ett långsiktigt sparande. AMF kommer fortsätta vara en långsiktig investerare, bland annat i svenska bolag, infrastruktur och fastigheter, eftersom vi är övertygande om att det bidrar positivt till din pension.

AMF har förvaltat tjänstepensioner i 50 år och har genom åren upplevt och hanterat flera upp- och nedgångar i världsekonomin. Tack vare sin höga solvens (förenklat möjligheten att infria sina framtida pensionslöften) är AMF väl rustat att klara av perioder med ekonomisk oro.

– Vårt uppdrag är att du ska få en så bra pension som möjligt och vi gör alltid vårt yttersta för att det ska bli så. Just att AMF är så finansiellt starkt, och alltid tänker och investerar långsiktigt, gör att vi inte behöver slå av på takten när vi investerar. Det är bra för din pension, avslutar Tomas Flodén.

1. Totalavkastning AMF traditionell försäkring 20080101-20221231.
2. Räknat som förändring i genomsnittligt pensionsbelopp för livsvariga försäkringar 2014-2023.

Text: Redaktionen
amfredaktionen@amf.se