Därför ska du bry dig om räntefonder

Efter många år av nollränta och stora inflöden i aktiefonder har allt fler börjat fundera på räntefonder. Vi tar tempen på räntemarknaden med Johan Moeschlin som förvaltat räntefonder på AMF i snart tio år.

Viktigt att veta om fondsparande: historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning och fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med risknivå 5–7 enligt fondens faktablad kan minska/öka kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Läs fondernas faktablad och informationsbroschyr för mer information.

Porträtt, Johan Moeschlin
Johan Moeschlin har förvaltat AMFs räntefonder sedan 2014.

Vad är egentligen en räntefond?

– En räntefond investerar i vad som kallas för räntebärande värdepapper. Oftast handlar det om obligationer som kan liknas vid ett lån. Det finns olika kategorier av räntefonder som beror på vilken typ av värdepapper som fonden investerar i. En lång räntefond investerar till exempel i obligationer med längre löptid än ett år. Då bestäms oftast räntan för hela perioden vilket både kan öka och minska avkastningen beroende på vad som händer med marknadsräntan. En kort räntefond investerar i stället i lån som löper ut inom ett år. Det gör att risken blir lägre eftersom räntan på obligationerna snabbt kan anpassas efter marknadsräntans utveckling.

Varför ökar intresset för räntefonder just nu?

– Det beror nog framför allt på ränteläget. På grund av den låga räntan har det inte varit så spännande med räntefonder de senaste åren. Men nu har ju Riksbanken, precis som många andra centralbanker, höjt räntan snabbt.  Räntehöjningarna gör att räntefonderna blir mer intressanta än på länge. En annan anledning kan vara att marknaden de senaste månaderna varit lite skakig. Många känner nog att det är ett bra läge att diversifiera portföljen lite för att sprida ut risken. Samtidigt kan det kännas dumt att ha kontanter som påverkas negativt av den höga inflationen. Därför tror jag att många fått upp ögonen för just räntefonder!

Vilken räntefond ska jag välja?

– Den bästa fonden att välja beror på spekulationer om det framtida ränteläget, så det är svårt att säga någonting om. Men om du tror att räntan kommer fortsätta uppåt är det bäst att investera i en kort räntefond. Om du däremot tror att räntan kommer gå ner från och med nu är det läge att investera i en räntefond med långa löptider. I dagsläget tror många att Riksbanken kommer att fortsätta höja räntan ytterligare någon gång eller två för att få bukt med inflationen. Senare i år är däremot prognosen att vi går in i en lågkonjunktur. Då kommer nog Riksbanken behöva sänka räntan för att stimulera ekonomin. Mitt svar skulle nog bli att man som alltid bör sprida risken, även om den redan är låg. Jag tror det är bättre att spara lite i flera räntefonder istället för att spara allt i en.

Vilka räntefonder har AMF?

– Vi har fyra räntefonder totalt. Vi har två fonder som främst investerar i riktigt säkra obligationer utgivna i svenska kronor, en lång och en kort. Sen har vi en fond som investerar i korta företagsobligationer och som innebär en lite högre risk, men som samtidigt ger möjlighet till högre avkastning. Vi har också en fond som vi kallar Räntefond Mix som sprider risken över flera länder utan att ta en stor valutarisk. Fonden investerar i obligationer som givits ut både i kronor, dollar, euro och pund, men allt innehav valutasäkras till svenska kronor.

Hur förvaltas räntefonderna?

– Alla våra räntefonder är aktivt förvaltade. Det betyder att jag som förvaltare anpassar fondens innehav till marknadsläget. Nu är till exempel den genomsnittliga löptiden för den långa fonden lite kortare än vanligt. Det bestämde vi oss för när vi för ett år sedan började se tecken på att räntorna snart borde gå upp givet inflationsläget. När vi tror att räntan stabiliseras kan vi gå tillbaka till vad den genomsnittliga löptiden brukade vara.

Vilken avgift har fonderna?

– Våra räntefonder har en förvaltningsavgift på 0,1 procent. Det gör dem till några av de billigaste räntefonderna i Sverige. Om du tittar på fondtorgens hemsidor ser du snabbt att det inte går att hitta räntefonder med en lägre avgift än våra!