AMFs ägararbete under året

AMF är en av de största ägarna på Stockholmsbörsen och har varit representerade i 38 valberedningar i de noterade innehaven och ytterligare 12 i dotter- och intressebolagen under det senaste året. Under stämmosäsongen deltog AMF vid 85 ordinarie svenska bolagsstämmor samt 5 extra bolagsstämmor. Det är några av siffrorna i årets ägarrapport.

AMFs ägarrapport kommer varje år och beskriver viktiga principer för, och exempel på, det ägararbete som vi bedrivit under året. Ägarrapporten beskriver också hur vi har agerat som ägare i våra innehavsbolag. Som en av de största ägarna på Stockholmbörsen och stor ägare av alternativa tillgångar har vi både ett stort ansvar och en stor möjlighet att bidra till företagens långsiktiga utveckling.

I rapporten redovisar vi även hur det gått för våra prioriterade ägarfrågor under perioden. Det handlar om frågor kring varför vi tycker att det är viktigt att fortsätta ha fysiska bolagsstämmor och hur ränteläget påverkar våra alternativa investeringar.

En annan fråga som varit i fokus under perioden har varit de internationella teknikbolagens inställning till facklig organisering, inte minst Tesla och Apple. Därför har vi på AMF agerat på flera sätt för att påverka bolagen i rätt riktning.

– Vi har skrivit formella brev och ställt oss bakom aktieägarförslag som kräver att bolagen respekterar fackliga rättigheter och rätten att organisera sig på arbetsplatsen. Vi har agerat eftersom vi tror att schyssta bolag med goda relationer till de anställda och en förmåga att locka till sig kompetenta medarbetare i längden är mer lönsamma. Men också för att vi vill kunna fortsätta investera i den globala teknikindustrin för att våra kunder ska få så bra pensioner som möjligt, säger Tomas Flodén, kapitalförvaltningschef och VD för AMF Fonder.

Senaste ägarrapporten

Ägarrapporten 2024

Text: Redaktionen
amfredaktionen@amf.se