AMF blir ett tjänstepensionsbolag

illustration av en stad med människor

Den 1 januari 2022 omvandlas AMF från ett försäkringsbolag till ett tjänstepensionsbolag. Vad betyder det för dig som är kund hos oss?

Konkret innebär omvandlingen att vi får ett nytt regelverk som är speciellt anpassat för det som vi sysslar med, det vill säga långsiktigt sparande till tjänstepension. Med rätt regelverk har vi bättre förutsättningar att ge dig en trygg och hög pension. Det handlar om att skapa en bra balans mellan trygghet och hur vi kan investera din pension.

Vi kommer även framöver att drivas enligt så kallade ömsesidiga principer där all vinst går tillbaka till kunderna. Det nya formella bolagsnamnet blir AMF Tjänstepension AB.

 

 

Text: Redaktionen
Uppdaterad 5 oktober 2021
Publicerad 4 oktober 2021
amfredaktionen@amf.se