Yrkeslandslaget

Genom Yrkeslandslaget får unga som är duktiga på sina yrken tävla och visa vad de går för. Samtidigt inspireras fler till att söka utbildningar som leder till jobb som verkligen behövs. Här berättar vi om hur vi stöttar Yrkeslandslagets resa mot mästerskapen och på så sätt bidrar till att skapa stolthet och nyfikenhet kring flera av samhällets viktigaste yrken!

Yrkeslandslaget
Foto: Viktor Fremling, WorldSkills Sweden

AMFs uppdrag är att skapa en bra och trygg pension att se fram emot, även för dem som har långt kvar till pensionen. Vi tycker det är viktigt att unga väljer yrken som det finns behov av i framtiden och som får dem att känna sig både trygga och stolta. Därför är vi huvudsponsor till WorldSkills Sweden, som för att öka intresset för yrkesutbildning driver initiativen Yrkes-SM och Yrkeslandslaget.

Yrkes-SM och Yrkeslandslaget

Yrkes-SM arrangeras vartannat år och lockade 2022 drygt 20 000 besökare. Förutom att titta på olika yrkestävlingar får besökarna chans att utforska och prova på olika yrken. Syftet med Yrkes-SM är att väcka intresse för olika yrkesutbildningar bland högstadie- och gymnasieungdomar, men också att utse vinnare i varje yrkesgren. Vinnarna har chans att bli en del av Yrkeslandslaget och representera Sverige i Yrkes-EM och Yrkes-VM.

Rätt kompetens till rätt yrken

Att unga kommer in på arbetsmarknaden är en viktig fråga för hela samhället. Idag finns stora rekryteringsbehov inom flera yrken, och allt för ofta saknas rätt kompetens. En lösning på problemet är att unga i högre grad utbildar sig till de yrken som det finns behov av i framtiden, och där spelar intresset för yrkesutbildning en viktig roll!

Vinnarna av yrkes-sm
Foto: Viktor Fremling, WorldSkills Sweden

Exempel på tävlande

  • Kockar
  • Fordonslackerare
  • Maskinmekaniker
  • Plattsättare
  • Murare
  • Svetsare
tre unga i hjälmar
Foto: Viktor Fremling, WorldSkills Sweden

Om WorldSkills Sweden

WorldSkills Sweden har i uppdrag att höja attraktionskraft, status samt kvalitet för yrkesutbildning. De ansvarar för det svenska yrkeslandslagets deltagande i Yrkes-EM och Yrkes-VM och anordnar även Yrkes-SM.

Initiativet är ett samarbete mellan LO, Svenskt Näringsliv, Utbildningsdepartementet, Skolverket och Myndigheten för yrkeshögskolan.

AMF är sedan 2005 huvudsponsor till Worldskills Sweden tillsammans med Afa försäkring.