Organisation

Koncernen omfattar moderbolaget AMF samt dotterbolagen AMF Fonder AB och AMF Fastigheter AB. AMF Fonder bedriver fondverksamhet enligt lagen om värdepappersfonder och AMF Fastigheter utvecklar och förvaltar koncernens innehav av fastigheter för kontor och handel.

Koncernen

Grafik: Organisation AMF koncern

AMF Moderbolag