Organisation

Koncernen omfattar moderbolaget AMF samt dotterbolagen AMF Fonder och AMF Fastigheter. AMF Fonder bedriver fondverksamhet enligt lagen om värdepappersfonder och AMF Fastigheter utvecklar och förvaltar koncernens innehav av fastigheter för kontor och handel.

Koncernen

AMF Moderbolag