Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsarbetet redovisas utifrån våra fokusområden klimat, affärsetik och mångfald. Nedan finns även vår Hållbarhetsrapport, som är vår rapportering enligt Årsredovisningslagen, samt Rapport om negativa hållbarhetskonsekvenser, enligt EU-förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar.