AMFs interna klimatarbete

Att använda och återanvända produkter och tjänster på ett effektivt sätt ger både lägre kostnader och har miljömässiga fördelar eftersom mindre material går åt.

Kollegor i soffa.

Vi arbetar löpande med att miljöanpassa vårt kontor. Det handlar både om att förlänga livslängden för kontorets ytskikt, inredning och utrustning, och att uppmuntra klimatsmart agerande på kontoret.

Klimatåtgärder

  • Vi köper el märkt med Bra Miljöval och klimatkompenserar för de utsläpp fjärrvärmen ger upphov till.
  • Våra datorer återanvänds eller återvinns via leverantören när vi inte längre behöver dem.
  • Vi följer årligen upp och justerar miljöpåverkande inköp. Kontorets leverantörer använder fossilfria transportmedel.
  • Vår städleverantör är Svanenmärkt och våra inköp av kaffe, mat och frukt är ekologiska i största möjliga mån.
  • Vi har närvarostyrd ventilation och belysning på kontoret.
  • Vi har företagscyklar för tjänsteresor i närområdet och faciliteter som underlättar för cykling till och från kontoret. Våra anställda erbjuds årlig cykelservice.
  • Alla våra tjänsteresor ska kunna motiveras utifrån relevans för arbetet, kostnadsskäl och miljöpåverkan, men även med beaktande av de digitala möjligheter till möten som finns idag.
  • Vi klimatkompenserar för koldioxidutsläppen som tjänsteresorna ger upphov till.

Vi ställer också klimatkrav på vissa av våra it-leverantörer, som ett komplement till den generella uppförandekoden som våra större leverantörer ska uppfylla. Exempelvis ställer vi krav på att våra it-leverantörer har ett kvalitets- och miljöledningsarbete enligt ISO 9001 och 14001, att de har en dedikerad hållbarhetsansvarig och att de lämnar en offentlig hållbarhetsrapport, inklusive klimatredovisning. Vi ställer även krav på energiförbrukningen i datorhallar samt att de har en process för säkert och miljökorrekt återtag av IT-utrustning som inkluderar återrapportering.