AMF – pensions­bolaget som är på din sida

Vi har enkla och trygga tjänstepensionslösningar med god avkastning till låg kostnad. De flesta av våra kunder är arbetare inom privata näringslivet med kollektivavtal. 

Fakta om AMF

  • AMFs fokus är kollektivavtalade tjänstepensioner.
  • AMF har cirka 4 miljoner kunder.
  • AMF är valbart inom alla stora kollektivavtalsområden och erbjuder sparande i traditionell försäkring och fondförsäkring.
  • AMF är en av de största ägarna på Stockholmsbörsen.
  • AMF förvaltar cirka 656 miljarder kronor (2019-09-30) i aktier, räntebärande tillgångar, fastigheter och alternativa tillgångar.

  • AMF har cirka 350 medarbetare.

  • AMF ägs av LO och Svenskt Näringsliv.
  • AMF drivs enligt ömsesidiga principer, vilket betyder att AMFs vinster i sin helhet går tillbaka till våra kunder.
  • AMF har två dotterbolag: AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB.