AMF – pensions­bolaget som är på din sida

Vi har enkla och trygga tjänstepensionslösningar med hög avkastning till låg kostnad. De flesta av våra kunder är arbetare inom privata näringslivet med kollektivavtal. Vi tar hand om pensionerna för de som inte vill eller kan själva och placerar pengarna i en traditionell pensions­försäkring. AMF drivs enligt ömsesidiga principer, vilket betyder att AMFs vinster i sin helhet går tillbaka till våra kunder.

Fakta om AMF

  • AMFs fokus är kollektivavtalade tjänstepensioner.
  • AMF är valbart inom alla stora kollektivavtalsområden och erbjuder sparande i traditionell försäkring och fondförsäkring.
  • AMF förvaltar cirka 619 miljarder kronor (2018-06-30) i aktier, fastigheter och räntebärande tillgångar åt cirka 4 miljoner kunder.

  • AMF är en av de största ägarna på Stockholmsbörsen.

  • AMF har cirka 350 medarbetare.

  • AMF ägs av LO och Svenskt Näringsliv.
  • AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB är helägda dotterbolag till AMF.