Din pension växer i fastigheter

Att det finns hus att bo och jobba i är en grundbult i samhället men fastighetsbranschen är också något som kan driva på samhällsutvecklingen. Investeringar i fastigheter är ett sätt att få långsiktig och förutsägbar avkastning.

Vad har fastigheter med din pension att göra?

Visste du att runt 20 procent av vår traditionella försäkring investeras i fastigheter?

I trygga och omtyckta fastigheter kan människor leva och trivas under hela livet. När vi investerar i fastighetssektorn kan attraktiva områden utvecklas och jobb skapas. Samtidigt kan vi få tillbaka investeringen genom både hyror och värdeökningar.

Därför passar fastigheter väldigt bra som pensionsinvestering. På AMF investerar vi i fastigheter på flera sätt: dels genom att investera i bolag som förvaltar eller bygger nya fastigheter, och dels genom vårt eget dotterbolag AMF Fastigheter.

Vi investerar i fastighetsbranschen i vår traditionella försäkring.

Några bolag vi investerar i

Förutom de fastigheter som vi äger i har vi också aktier i flera bolag som är aktiva inom bygg- och fastighetssektorn. Här är några exempel på bolag som vi investerar i:

  • JM - Bostadsexperter med över 75 års erfarenhet
  • Rikshem - Äger och förvaltar fastigheter på orter över hela Sverige
  • Skanska - Ett världsledande projektutveckling- och byggföretag