Tryggare pension för 500 000 pensionärskunder

Trygghet är viktigt för många, inte minst för den som slutat jobba och får pension. Därför är det glädjande att vi nu kan höja garantin för en halv miljon av våra pensionärskunder. Men vad innebär det? Vår chefsaktuarie Roland Kristen svarar på de vanligaste frågorna.

Roland Kristen, chefsaktuarie AMF ler mot kameran.
Roland Kristen, chefsaktuarie AMF.

Hur kommer det sig att ni höjer garantin?

– Vår traditionella försäkring har en garanti i botten, alltså ett minsta belopp som vi kommer betala ut till dig oavsett hur det går på börsen. Vi sköter förvaltningen av din pension, det vill säga ser till att pengarna kan växa på ett tryggt och bra sätt under hela din livstid. Vi har lyckats väldigt bra med att få pengarna att växa, vi har faktiskt haft högst avkastning av alla bolag de senaste 15 åren1. Just tack vare att avkastningen varit hög i ett antal år kunde vi i maj höja garantierna för ungefär 500 000 av våra kunder som får utbetalning från traditionell försäkring. Totalt omvandlades 17 miljarder kronor från överskott till garantier.

Vad innebär det för mig att garantin höjs?

– Att din pension blir tryggare. Ditt månadsbelopp består av två delar, ett garanterat belopp som inte kan sänkas, och ett tilläggsbelopp som består av överskott. Summan av dessa två belopp är din månadsutbetalning. Nu höjer vi det garanterade beloppet, det vill säga omvandlar överskott till garanti.

– Vi börjar normalt sett att förstärka garantin när du har 5 år kvar till din första utbetalning. Om din försäkring har ett stort överskott så omvandlar vi delar av det överskottet till en högre garanti. Pengarna placeras då också till en lägre risk. Det vi gör nu är en extra omfördelning.

Hur mycket höjs garantin på min försäkring?

– Det är individuellt och beror på hur gammal du är och hur mycket överskott som finns på just din försäkring.

Men får jag högre pension?

– Nej, pensionen blir inte högre. Den blir tryggare eftersom en större del av din utbetalning blir garanterad. Din utbetalning kan aldrig bli lägre än ditt garanterade belopp, oavsett hur det går på börsen. Det kan vara skönt att veta.

Hur vet jag om jag omfattas av höjningen?

– Från och med den 15 juni kan du se din nästa utbetalning om du loggar in på amf.se. På de försäkringar som omfattas har det skett en omfördelning mellan "Utbetalning garantibelopp" och "Utbetalning tilläggsbelopp". Du ser detta under ”Transaktioner”. Du kommer också kunna se höjningen i utbetalningsbeskedet som du får i januari nästa år.

Påverkar detta er förmåga att få pengarna att växa framåt?

– Det korta svaret är nej. Lite mer utförligt kan man säga att för att din pension ska kunna växa tryggt och bra behöver vi ha handlingsfrihet att placera pengarna långsiktigt. För oss som pensionsbolag innebär det att vi måste ha stabila finanser och det mäts i solvens. AMFs solvens är bland de högsta i branschen och det kommer den fortsätta att vara även efter detta.

1. Totalavkastning traditionell försäkring per år och per bolag är hämtade från Svensk Försäkring för perioden 2007–2021. Vi har utifrån totalavkastningssiffrorna räknat fram ett snitt i procent per år för perioden 2007–2021 för respektive bolag. De bolag vi jämför oss med är Alecta (totalt), Folksam Tjänstepension, KPA Pension, Skandia Liv samt SEB Pension. Alecta totalt är beräknad genom att vikta deras förmånsbestämda och premiebestämda portföljer.

Text: Redaktionen
amfredaktionen@amf.se